GENI

Els fonaments GENI s’inspiren en la tradició etnogràfica de l’antropologia i el paradigma interseccional, que entén que les persones estan culturalment adscrites a diversos, i a vegades contradictoris, processos identitaris que coexisteixen, es superposen i s’entrecreuen. Aquests processos, que condicionen les experiències i narratives individuals i col·lectives, són font de desigualtats, jerarquies i exclusions, però també de resiliència, solidaritat i transgressions.

Des d’aquesta perspectiva, les identitats s’entenen com a quelcom cultural, processual i relacional. És adoptant aquesta concepció quan es visibilitza l’ambivalència inherent a les categories identitàries: ens ofereixen significats i estabilitat, però a la vegada limiten i condicionen el nostre camp experiencial. Així mateix, el gènere és vist com una categoria oberta i plural, atès que les expressions corporals i identitàries sovint desborden la lògica binària hegemònica. S’està, en definitiva, davant múltiples dimensions de la diversitat: de processos identitaris, de teixits normatius, d’eixos de desigualtat, d’experiències, narratives i expressions.

Coordinadora

Dra. Olga Jubany

Email: olga.jubany@ub.edu

Grup de Recerca Consolidat (2017SGR-1091)  per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya-AGAUR

Eixos Temàtics

Estades i visites

Per a més informació sobre les condicions i possibilitats d’estades de recerca, contacteu amb iedominguez@ub.edu

Recerca

Projectes recents

Actualment, el GENI coordina i participa en diversos projectes nacionals i internacionals:

EXIT. Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach

El projecte EXIT, finançat per la UE en el marc del programa HorizonEurope i coordinat per la UB, explora les dimensions, les causes i les implicacions de les desigualtats socioeconòmiques tant de llarga durada com més recents dins i entre les regions d’un mateix estat. Pretén proposar maneres d’abordar aquestes desigualtats en funció de la seva petjada territorial, analitzant patrons d’estancament social i econòmic en una selecció d’àrees de vuit països d’Europa. La investigació interdisciplinària explorarà com els habitants, les institucions i les organitzacions d’aquestes àrees perceben, experimenten i contraresten les desigualtats des d’una perspectiva interseccional. Això permetrà compartir coneixements i transferir les millors pràctiques entre els estats europeus i les comunitats afectades per tal de reorientar el seu desenvolupament sostenible

INCA. Increase corporate political responsibility and accountability

INCA és un projecte HorizonEurope que investiga l’impacte que tenen les anomenades plataformes digitals en les democràcies i institucions europees. De fet, alhora que promouen el creixement econòmic i les transformacions laborals, aquestes plataformes plantegen reptes als responsables polítics i als ciutadans en relació amb la participació de les persones en els processos de presa de decisions, les desigualtats de la riquesa i l’erosió de la confiança en les institucions públiques. En concret, les anomenades GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) s’estan convertint cada cop més en infraestructures per a l’opinió, l’organització laboral i el debat polític. El seu creixent poder a l’hora de configurar i influir en aquests temes mitjançant el lobbying, les relacions industrials i l’impacte cultural ha obert un ampli debat sobre la manera d’afrontar aquestes transformacions. Si bé les societats europees van créixer a partir de democràcies liberals i institucions amb la seva capacitat de sostenir una economia de mercat coordinada, avui el seu paper sembla reduït a causa de les dificultats per regular el poder corporatiu de les plataformes que s’estenen a través de la política, l’economia i la cultura.

 

http://inca-project.eu/ 

PEARL. Promoting migrant youth participation in decision making processes and democratic life

PEARL és un projecte Erasmus+ KA220 Youth que té com a objectiu donar eines als joves migrants per a utilitzar noves eines per la democracia digital i liderar la seva participació democratica. Alhora PEARL busca millorar la capacitat de les organitzacions sense ànim de lucre i les institucions públiques per promoure la participació dels joves migrants en els processos de presa de decisions i la vida democràtica. Aquest projecte està coordinat per l’organització Agis, note et innove (França).

PROTECT. Exchanging good practices on restorative justice and promoting the victims' rights protection

PROTECT és un projecte ERASMUS+ KA2  (2020-2023) d’intercanvi de bones pràctiques de justícia restaurativa, amb organitzacions de cinc països europeus. Està centrat en la formació i en l’educació, i està relacionat amb els projectes COME-ON i Let’sGoByTalking.

https://protect-erasmusplus.eu/

COME-ON: Analysing and combating online hate speech and gender-based discrimination from an intersectional perspective

COME-ON (2020-2023) és un projecte de recerca nacional de recerca coordinat per l’ESRU i finançat pels Proyectos I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es tracta d’un projecte interdisciplinari de recerca el qual farà servir un enfocament de mètodes mixtos per a enfrontar els discursos d’odi online basats en el gènere, des d’una perspectiva interseccional.

COME-ON

Let'sGoByTalking. Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice

Justice Programme (JUST) de la Unió Europea. Projecte coordinat per la dra. Olga Jubany (Coordinadora del GENI), amb la participació de diversos membres del GENI (2020-2022).

https://www.letsgobytalking.eu/

SupportVoC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC). Projecte coordinat per la Dra. Olga Jubany on hi participen a més quatre membres i dos col·laboradors del GENI (2017-2020).

https://supportvoc.eu/

Women travelling to seek abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women living in countries with ostensibly liberal abortion laws

Starting Grant. European Research Council (ERC). Projecte coordinat per la dra. Sílvia de Zordo i que compta a més amb la participació de dos membres del GENI (2016-2021).

https://europeabortionaccessproject.org

entitats col·laboradores