GENI

Els fonaments GENI s’inspiren en la tradició etnogràfica de l’antropologia i el paradigma interseccional, que entén que les persones estan culturalment adscrites a diversos, i a vegades contradictoris, processos identitaris que coexisteixen, es superposen i s’entrecreuen. Aquests processos, que condicionen les experiències i narratives individuals i col·lectives, són font de desigualtats, jerarquies i exclusions, però també de resiliència, solidaritat i transgressions.

Des d’aquesta perspectiva, les identitats s’entenen com a quelcom cultural, processual i relacional. És adoptant aquesta concepció quan es visibilitza l’ambivalència inherent a les categories identitàries: ens ofereixen significats i estabilitat, però a la vegada limiten i condicionen el nostre camp experiencial. Així mateix, el gènere és vist com una categoria oberta i plural, atès que les expressions corporals i identitàries sovint desborden la lògica binària hegemònica. S’està, en definitiva, davant múltiples dimensions de la diversitat: de processos identitaris, de teixits normatius, d’eixos de desigualtat, d’experiències, narratives i expressions.

Grup de Recerca Consolidat (2017SGR-1091)  per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya-AGAUR

Eixos Temàtics

Recerca

Projectes en curs

Actualment, el GENI coordina tres projectes internacionals i un de nacional:

Let'sGoByTalking. Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice

Justice Programme (JUST) de la Unió Europea. Projecte coordinat per la dra. Olga Jubany (Coordinadora del GENI), amb la participació de diversos membres del GENI (2020-2022).

SupportVoC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC). Projecte coordinat per la Dra. Olga Jubany on hi participen a més quatre membres i dos col·laboradors del GENI (2017-2020).

https://supportvoc.eu/

Women travelling to seek abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women living in countries with ostensibly liberal abortion laws

Starting Grant. European Research Council (ERC). Projecte coordinat per la dra. Sílvia de Zordo i que compta a més amb la participació de dos membres del GENI (2016-2021).

https://europeabortionaccessproject.org

REACT: Respect and Equality: Acting and Communicating Together

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) de la Unió Europea. Projecte coordinat per la Dra. Olga Jubany (Coordinadora del GENI), amb la participació de dos membres del GENI (2017-2019).

http://www.reactnohate.eu/

La individuación de las relaciones de parentesco. Un estudio antropológico

Proyectos de i+D+i “Retos Investigación”. Projecte coordinat pel dr. Joan Bestard i que compta amb la participació de quatre membres més del GENI (2013-2018).

Equip Coordinador

Olga Jubany

Professora Agregada Serra Húnter de la Universitat de Barcelona

 

 

Responsables dels Eixos Temàtics

Silvia de Zordo i Montse Pijoan Vives

 

Rosa Lázaro Castellanos

Dolors Rodríguez Martin

 

Livia Motterle i Emma Fàbrega

Jordi Mas Grau i Oscar Guasch

Maria Ignacia Ibarra Eliessetch i Claudia Albano Crespo

entitats col·laboradores