Membres

Coordinació

Olga Jubany

Catedràtica a la Universitat de Barcelona

Contacte: olga.jubany@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ORCIDRESEARCHGATEACADEMIA

Línies de treball

La Doctora Olga Jubany és Doctora per la London School of Economics and Political Science i actualment és Catedràtica al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. També és directora de la European Social Research Unit.

Olga Jubany és antropòloga social, autora de diverses investigacions i publicacions en les àrees d’exclusió i control social des de la tradició etnogràfica de l’antropologia. Adoptant una perspectiva interseccional, el seu treball es relaciona amb qüestions de gènere, racisme i migració, amb un focus centrat especialment en la recerca multi-situada i el marc europeu. Actualment està investigant en les àrees del discurs d’odi a la xarxa, la LGBT-fòbia, els processos d’asil i els sistemes de suport a les víctimes. 

La Doctora Jubany compta amb una llarga experiència internacional i és “Experta nominada” de la Research Executive Agency (REA) de la Comissió Europea, havent participat com a tal al 7è Programa Marc i al Programa Marc Horizon 2020. És també Membre del Grup de Recerca en Ciències Socials i Humanitats JRC per al Programa Horizon 2020 de la Delegació del Consell de Ciència i Innovació d’Espanya (MINECO); També és Membre del Grup de Treball per a Reptes Socials en representació de la UB a Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); i resta activament involucrada amb la League of European Research Universities (LERU). A la Universitat de Barcelona és Membre al Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Cultura (GENI). És, juntament amb Saskia Sassen, Series Editor de la Migration, Diasporas and Citizenship series.

Dins la seva activitat actual es troba la coordinació internacional dels projectes EXIT. Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach i MORE. Motivations, Experiences And Consequences Of Returns And Readmissions Policy: Revealing And Developing Effective Alternatives finançats pel programa Horizon Europe de la Unió Europea i la participació com a IP de la UB al projecte Horizon Europe INCA. Increase corporate political responsibility and accountability  

Anteriorment també ha estat la coordinadora i investigadora principal dels projectes LetsGoByTalking: Innovative paths through restorative justice for victims of anti-LGBT hate crimes Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime (Support VoC) i Investigadora Principal a Espanya del projecte REACT: Respect and Equality: Acting and Communicating Together (finançat per la Rights, Equality and Citizenship Programme – REC – de la Unió Europea) i del projecte DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe. Altres recerques anteriors inclouen els projectes: PRISM: Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech in New Media, finançada per la EC DG Justice (2013-2016) i CITISPYCE: Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (2012-2016), finançat pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea així com els projectes Erasmus+ i en els projectes Erasmus+ PEARL. Promoting migrant youth participation in decision making processes and democratic life PROTECT. Exchanging good practices on restorative justice and promoting the victims’ rights protection.

També ha estat coordinadora internacional de la investigació LinkAge: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, finançat per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió, i TEAM: Trade Unions, Economic Change, and Active Inclusion of Migrant Workers (2010-2012) finançada per la DG de Treball, Afers Socials i Inclusió; i partner en el projecte PROSINT: Promoting Sustainable Policies for Integration, finançada per la  DG de Justícia, Llibertat i Seguretat; i GENDERACE: The use of racial anti-discrimination laws: gender and citizenship in a multicultural context (2007-2010), finançada pel programa de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

La Dra. Jubany participa regularment en conferències i debats tant nacionals com internacionals.

Grups de recerca:

  • Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI).
  • Coordinadora
    European Social Research Unit (ESRU). Directora.
  • Research Executive Agency (REA) de la Comissió Europea. “Expert nominat”
    Grup de Recerca en Ciències Socials i Humanitats (SC i JRC) per al Programa Horizon (H2020) de la Delegació del Consell de Ciència i Innovació d’Espanya (MICINN)
  • Grup de Treball per a Reptes Socials a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) (en representació de la UB)
  • Membre del Immigration, Immigrants and Labour Markets in Europe (IILME/IITUE) Standing Committee de la xarxa IMISCOE

coordinació dels Eixos Temàtics

Els àmbits d’interès del GENI s’organitzen al voltant de cinc eixos temàtics:

Parentiu i reproducció

Silvia de Zordo

Antropòloga i ERC Investigadora Sènior / Investigadora Ramón y Cajal Universitat de Barcelona

Contacte: silviadezordo@ub.edu

Perfil: UB

Xarxes acadèmiques: RESEARCHGATEORCID


Línies de treball

Contracepció, interrupció voluntària de l’embaràs i objecció de consciència a Amèrica Llatina i Europa.

Actualment Silvia de Zordo és investigadora Ramón y Cajal i investigadora principal del projecte “Women travelling to seek abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women living in countries with ostensibly liberal abortion laws” (BAR2LEGAB) finançat per l’ERC (European Research Council). Les seves publicacions recents inclouen: Reproduction and Biopolitics: Ethnographies of Governance, “Irrationality” and Resistance (ed. with Milena Marchesi), publicat per Routledge l’any 2014. Aquesta publicació ha obtingut en octubre de 2016 el premi CAR (Council on Anthropology and Reproduction) a la contribució més notable en matèria d’Antropologia i Reproducció (year’s Most Notable Recent Collection in Anthropology and Reproduction Book Award). A Fragmented Landscape: Abortion Governance and Protest Logics in Europe, editat amb Joanna Mishtal i Lorena Anton i publicat per Berghahn Books en desembre del 2016.

Mobilitats i migracions al món contemporani

Rosa Lázaro Castellanos

Professora Associada departament d’Antropologia Social UB

Contacte: rosylazaro@ub.edu

Perfil: UBESRU


Línies de treball

Migración Circular, Transnacionalismo, Interseccionalidad de Género, Hogares monoparentales

Rosa Lázaro Castellanos és doctora en Antropologia Social, investigadora i professora del departament d’antropologia social de la Universitat de Barcelona. Va llicenciar-se en economia a la Universidad Autónoma de Puebla i va realitzar un màster en Science al Colegio de Postgraduados, Mexico. Es autora de publicacions en els camps del feminisme, la migració circular i la identitat.

Fabiola Mancinelli

Professora i investigadora, Universitat de Barcelona

Contacte: fabiolamancinelli@gmail.com

Perfil: ACADEMIAESRU


Línies de treball

Antropologia del viatge i del turisme, mobilitat com estil de vida, usos turístics de la memòria i en el patrimoni immaterial i els processos de comodificació

Fabiola Mancinelli és llicenciada en Filosofia per la Universitat de Nàpols i Paris Sorbonne, i ha treballat de guia turística mentre continuava amb estudis d’antropologia. Va fer un doctorat en antropologia, recercant processos de desenvolupament turístic i patrimoni immaterial en la comunitat Zafimaniry de Madagascar.

Cos i salut

Dolors Rodríguez Martin

Professora Col·laboradora Permanent, Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut. Universidad de Barcelona

Contacte: dolorsrodriguezmart@ub.edu

Xarxes académiques: RESEARCHGATE


Línies de treball

Violència de Gènere, abordant el fenòmen desde diferents basants; així com en la Comunitat Sorda, desde més de 15 anys, tant sobre aspectes identitaris i de diversitat lingüístic-cultural, com en aspectes d’accés al sistema de salut.

Dolors Rodríguez-Martín, és infermera, Antropòloga i Doctora en Antropologia Social i Cultural. Imparteix classes al Grau d’Infermeria en Infermeria Clínica i en optatives, així com en el Grau de Medicina sobre Antropologia de la Salut. És membre del GRAPP i del GENI de la Universitat de Barcelona, així com del Grup d’Innovació Docent GIOTEI-UB. És membre de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic (CVIG), membre de la Xarxa de Dones per la Salut, membre fundadora de la Comissió de Maltractaments i Salut (CMiS) del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). 

Processos identitaris i control social

Emma Fàbrega

Doctoranda, Programa de Societat i Cultura de la UB

Contacte: emma.fabrega@ub.edu


Línies de treball

Envelliment, identitat, migració i projectes de vida.

Emma Fàbrega Domènech es antropòloga amb un màster de Recerca Antropològica concedit per The University of Manchester i doctorand del Programa de Societat i Cultura de la UB. El seu projecte investiga els processos de (re)construcció identitaris de expatriats Britànics que venen a retirar se a Espanya, posant especial èmfasi en l’envelliment i la migració que experimenten aquests grups en les ultimes etapes del cicle vital

Diversitat sexo-genèrica i estudis LGTBI+

Livia Motterle

Contacte: livia.motterle@gmail.com

Xarxes académiques: ACADEMIA


Línies de treball

Cossos, gèneres, sexualitats, feminismes, treball sexual, espai públic, urbanisme, estigma, drets.

Livia Motterle és filòsof, antropòloga i activista feminista. Arrel d’una beca de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) comença a investigar al 2012 les dinàmiques de protesta de les treballadores sexuals del barri del Raval (Barcelona), realitzant un treball titulat Som un barri digne. Etnografia d’una prostitució indignada com fenomen de resistència urbana al Raval. Actualment és doctoranda al programa d’Estudis Avançats en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (UB) amb una tesi que té per objecte les narratives de resistència d’unes treballadores sexuals front els mecanismes de violència institucional a Barcelona. Compta amb diverses publicacions i xerrades sobre la relació entre cos i espai, poder i violència, política i gènere. És membre del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI-UB), del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS-UB), del Grup de Antropologia del Cos (ICA), i del Grup del Treball Etnografia dels Espais Públics.

Oscar Guasch

Historiador i antropòleg, Professor titular del departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona

Contacte: oscarguasch@ub.edu

Perfil: UB

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Tècniques qualitatives d’investigació social, sociologia dels gèneres i de les sexualitats

Oscar Guasch és historiador i antropòleg. Treballa al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. S’interessa per les identitats masculines, per la història de l’heterosexualitat i per l’homofòbia. També investiga les subcultures i les identitats gais. Ha estat professor-investigador convidat a La Sorbona de París, a la Universitat Central de Veneçuela (a Caracas), a la Universitat de Montpellier,  a la Universitat de La Laguna (a Tenerife) i a la Universitat d’Amsterdam. Darrerament desenvolupa un projecte de recerca sobre el desenvolupament i les caracteristiques del treball sexual a Espanya.

Territori, decolonialitat i resistències

Maria Ignacia Ibarra Eliessetch

Doctoranda al Programa de Societat i Cultura de la UB

Contacte: ignacia.ibarra@gmail.com


Línies de treball

Gènere, participació política de dones de pobles originaris, metodologies i feminismes decolonials

María Ignacia Ibarra Eliessetch és Sociòloga, màster en Antropologia Social, doctoranda del Programa de Societat i Cultura de la UB i investigadora doctoral del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).

Claudia Albano Crespo

Doctoranda, programa de Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona

Contacte: claudia.albano.crespo@gmail.com


Línies de treball

Gènere, restitució de terres, desplaçament forçat

Claudia Albano Crespo es va graduar en antropologia a la Universitat de Barcelona i té un Màster en Antropologia Social per la Universitat dels Andes de Bogotà, Colombia.

El seu projecte d’investigació aborda els processos de retorn de dones camperoles colombianes que foren desplaçades dels seus territoris com a conseqüència de la confrontació armada; i ara, beneficiaries dels programes de restitució de terres implementats en el marc de la justícia transicional, tornen com a propietàries del seus predis.

Art, estètica i identitat

Magda Polo Pujadas

Doctora en Filosofia. Professora titular d’Estètica i Teoria de les Arts i Història de la Música al Departament d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona

Contacte: magda.polo@ub.edu

Xarxes acadèmiques: perfil UB, ORCID, Academia, ResearchGate

 


Línies de treball

Filosofia, Filosofia de la música, Filosofia de la dansa, Estètica, Història de la música, Interdisciplinarietat artística, Gènere

Magda Polo es va doctorar en Filosofia el 1997 a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). Per a la seva realització se li va atorgar una beca de Formació de Personal Investigador (FPI) de la Generalitat de Catalunya. Ha estat professora col·laboradora i associada a diverses universitats i professora titular de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Ha estat codirectora i és professora del màster oficial en La música com a art interdisciplinària, un màster interuniversitari de la UB, l’ESMUC i la Universitat Rovira i Virgili (URV) i directora del Màster d’edició de la UOC i del Máster d’edició de la UAB.

Forma part de diversos grups de recerca competitius de la UB, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Complutense de Madrid. Ha estat IP del grup de recerca consolidat AASD (2017SGR326) de l’AGAUR i és IP del grup internacional EICA (Real Academia de España en Roma). És autora de més de trenta llibres, d’entre els quals destaca: Estètica de la música (2007), Estética de la música. La música de cine (2008), La música dels sentiments. Filosofia de la música de la Ilustración (Primera edició 2011, Segona edició 2017), Historia de la música (Primera edició 2010, Segona edició 2011, Tercera edició 2014, Quarta edició 2016, Cinquena edició 2020), Les Vienes de Wittgenstein (2011), Música pura i música programàtica en el Romanticisme (2010), Música pura y música programática en el Romanticismo (2011), Estètica (2012), Pensamiento y música a cuatro manos. La creatividad musical en los siglos XX y XXI (Primera edició 2014, Segona edició 2015), Pensament i música a quatre mans. la creativitat musical als segles XX i XXI, Filosofía de la danza (2015),  El cuerpo  incalculable (2018), Pensamiento musical (Primera edició 2019,  Segona edició 2020). Com a poeta ha publicat: Gris alma (2019), A contratemps (2019), A contratiempo (2020), Filosofía crepuscular(2020), El olvido de la gravedad (2021) i Batecs en compàs d’espera (2022).

Ha estat presidenta de l’A FAD, creadora i directora dels TTOO de Barcelona i Presidenta de la UNE. Ha estat creadora i directora de diversos espectacles interdisciplinaris com Babilòna (2010), Scriptum (2010), Sinestàtic (2011), Ad libitum (2011), Antídot (2012), Volaverunt (2012) i Quartet de corda per a violoncel sol en Sol major (2012).

Membres del grup

Doctoranda, programa de Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona

Contacte: claudia.albano.crespo@gmail.com


Línies de treball

Gènere, restitució de terres, desplaçament forçat

Claudia Albano Crespo es va graduar en antropologia a la Universitat de Barcelona i té un Màster en Antropologia Social per la Universitat dels Andes de Bogotà, Colombia.

El seu projecte d’investigació aborda els processos de retorn de dones camperoles colombianes que foren desplaçades dels seus territoris com a conseqüència de la confrontació armada; i ara, beneficiaries dels programes de restitució de terres implementats en el marc de la justícia transicional, tornen com a propietàries del seus predis.

Doctorand al Programa de Societat i Cultura de la UB

Contacte: anton.ramos@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Dones migrants; articulació de les idees sobre la bona vida en les pràctiques de treball; migració autònoma; l’esclavitud moderna en els límits de la (i)legalitat; relacions de gènere i transmissió cultural; sobrequalificació laboral.

Gemma Antón és llicenciada per la Universitat de Barcelona -UB- en Antropologia Social i Cultural i diplomada en Educació Social. Va completar el Màster en Igualtat d’Oportunitats per a la Dona per l’Institut Europeu d’Estudis Empresarials i el Màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona, amb la tesi Conciliación e igualdad de genero. Planteamiento y procesos de los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su impacto en las relaciones en el doble trabajo.

Actualment està desenvolupant la seva tesi doctoral Reproducción social, migración y generaciones. El caso de las mujeres brasileñas en Barcelona, que s’emmarca en el programa de doctorat Societat i Cultura: Antropologia (UB).
Ha treballat com a investigadora en l’àrea de treball i certificació de competències professionals dins del projecte europeu DISCoRSI Migrants: Interregional Dialogue on Services in the field of migrant Integration services in the areas of Housing, Health and Job/Competencies certification in Piedmont, Auvergne-Rhône Alpes and Catalonia Regions [Project 275 – CUP H19D17000780005]. Des de 2013 desenvolupa el seu treball de recerca en el marc del Grup d’Estudis Sobre Reciprocitat -GER-UB, i és fundadora i coordinadora del Grup de Recerca en Antropologia i Significats de Treball –GREAST,
de l’Institut Català d’Antropologia –ICA.

Investigadora doctoral, tutora de doctorat

Programa de desenvolupament internacional, University of Sussex, Sussex Centre for Migration Research

Contacte: N.E.Arias@sussex.ac.uk


Línies de treball

Migració, asil i humanitarisme, decolonialisme, feminisme negre, activisme entre dones migrants a Espanya, migrants LGBT+.

Nathali Arias és investigadora doctoral al departament de desenvolupament internacional de la Universitat de Sussex (Regne Unit). Té un màster en Migració, Cultures i Polítiques de Salut Global per la Universitat Queen Mary de Londres. Actualment està fent recerca interdisciplinària que uneix temes de raça i gènere decolonials amb estudis en migració i humanitarisme per explorar les narratives de migració precària, resistència política i activisme entre dones migrants en situacions de precarietat legal a Espanya. Nathali també és tutora en el mòdul de Gènere i Desenvolupament a la Universitat de Sussex.

Cristina Arroyo


Línies de treball

Medical Anthropology, Historical Anthropology and Cultural Anthropology

Professora associada a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramón Llull)

Contacte: martaausona@gmail.com


Línies de treball

Antropologia del Parentiu; Gènere i Control Social

Diplomada en Treball Social per la U.B. (1999). Postgrau en Salut Mental i intervenció en minories ètniques, immigrants i refugiats per la U.B. (2000) . Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la U.B. (2007). Doctorada en Antropologia Social i Cultural per la U.B. (2015) a través d’una tesis etnogràfica sobre alletaments materns de llarga durada social i altres usos de la corporalitat en la criança. En l’àmbit de la recerca també ha dut a terme un estudi diagnòstic sobre infància, adolescència i famílies realitzat des de la Fundació Tot Raval, conjuntament amb el CIIMU i publicat al 2007. Participa en un I+D de la Universitat de Barcelona sobre la individualització del parentiu. Ha sigut ponent en congressos nacionals i internacionals. Ha publicat diversos articles científics en revistes i llibres especialitzats. És membre co-fundadora de l’associació MATER-Observatori de les Maternitats i Paternitats Contemporànies.

Etnòloga Europea i Investigadora Postdoctoral, Institut d’Anàlisi Cultural i Etnologia Europea, Universitat de Munic (LMU München), Alemanya

Contacte: agnieszka.balcerzak@ekwee.uni-muenchen.de

Xarxes socials acadèmiques: ORCID


Línies de treball

Drets reproductius, estigma de l’avortament, (anti)feminisme, moviments socials, estètica de protesta i cultura visual, estudis d’afectació, processos de transformació a l’Europa (est)

Agnieszka Balcerzak és investigadora postdoctoral i professora a l’Institut d’Anàlisi Cultural i Etnologia Europea de la Universitat de Munic (LMU München) a Alemanya. Té un màster en Filologia Alemanya per la Universitat de Adam Mickiewicz a Poznań (UAM Poznań) a Polònia, un màster en Estudis d’Europa de l’Est i un doctorat en Etnologia Europea per la LMU München. És membre de diverses associacions científiques, com ara la Societat Internacional d’Etnologia i Folklore (SIEF), l’Associació Europea d’Antropòlegs Socials (EASA), l’Associació Alemanya d’Estudis Culturals Empírics (DGEKW) i la Societat Europea d’Antrocepció i Salut Reproducció (ESC). L’última publicació d’Agnieszka Balcerzak és la seva tesi doctoral sobre la cultura de protesta polaritzada a la Polònia postcomunista Zwischen Kreuz und Regenbogen. Eine Ethnografie der polnischen Protestkultur nach 1989 (Transcript 2020), guardonada amb el Premi de Doctorat de la Facultat per a l’Estudi de la Cultura de la LMU München. El seu projecte de recerca actual és una exploració etnològica comparada de la (de)construcció de l’estigma de l’avortament a partir d’estades de recerca a Alemanya, Croàcia, Irlanda, Polònia i els EUA.

Periodista i investigadora

Contacte: academic@ceical.org


Línies de treball

Representacions socials, comunicació intercultural, joventut, migracions.

Omaira Beltrán Sánchez és llicenciada en periodisme i Comunicació Social a la universitat Externado de Colòmbia. Màster en didàctica de la llengua i la literatura a l’UAB. Va desenvolupar una recerca sobre les representacions socials dels llatinoamericans que viuen a Catalunya sobre el català. El 2010, ha estat fundadora, de l’Associació Intercultural Llatins per Catalunya amb la que ha desenvolupat IAP (Investigació- Acció-Participativa) projectes d’educació APS, d’art, de comunicació intercultural, etc. amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Fundació Guné, Fundació Antoni Tàpies, entre altres. Actualment coordina ITACAT, la primera Agència de Comunicació Intercultural que està avalada per la Xarxa Barcelona Antirumors. Des del 2016 col·labora amb el grup Diàleg Interreligiós Intercultural, grup d’investigadores que comparteixin en comú línies de recerca amb temes com:  diàleg Intercultural – interreligiós,  joventut i migració, dones i migració, educació intercultural, comunicació intercultural.  Actualment, aquest grup, des de l’Universitat de Barcelona desenvolupa una recerca I+D sobre joves menors no acompanyats.  Paral·lelament, Omaira, desenvolupa recerques en torn a la periodisme intercultural i periodisme decolonial al CEICAL: Centre d’Estudis Interepistèmic Catalunya América Latina. 

Professor Emèrit de la Universitat de Barcelona

Contacte: bestard@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Antropologia del Parentiu, Parentiu i Reproducció Assistida, Parentiu i Religió.

Joan Bestard ha estat Director del “Grup de Recerca en Parentiu i Patrimoni” (GRAPP), que més endavant s’integra al Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI). El doctor Bestard té una llarga experiència en l’estudi de la família, el parentiu i el patrimoni des de l’antropologia social i cultural. Un dels seus principals focus de recerca han estat els canvis en les simbologies del parentiu en el context de les noves tecnologies reproductives, i també la percepció pública de la genètica. En els últims 15 anys ha estat tutor de vint tesis doctorals sobre els diferents aspectes del canvi en les estructures i relacions de família. Ha fet treball de camp a Formentera, Catalunya i Polònia, estudiant qüestions relatives a la residència, els aspectes culturals del parentiu i les implicacions de les tècniques de reproducció assistida en les formes de crear família. És autor de llibres com Casa i Familia, What’s in a Relative o Parentesco y Modernidad, i recentment ha co-editat el llibre “Familias”. Historia de la sociedad española (de la Edad Media a nuestros días), juntament amb el catedràtic d’Història Francisco Chacón, de la Universitat de Múrcia.

Grups de recerca:

Antropòloga i fotoperiodista

Contacte: http://blog.annaboye.com


Línies de treball

comunidades matriarcales

Professor Titular d’Universitat de la Universitat de Barcelona (UB)

Contacte: jcais@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ORCID


Línies de Treball

Tècniques de recerca en Ciències Socials, benestar i polítiques socials (salut, dependència i exclusió social).

Jordi Caïs és Doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Va fer els cursos de doctorat entre la Universitat de Barcelona i el Departament de Sociologia de la Universitat de Califòrnia San Diego, on va estudiar becat per la Comissió Fulbright i es va especialitzar en tècniques de recerca comparativa i longitudinal. També és Màster (MSc) en Polítiques Socials Europees per la London School of Economics, i Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

És professor del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. També ha estat professor en diversos programes de grau i postgrau d’universitats espanyoles i internacionals (Berkeley, Chicago, Portland State, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ Universitat del País Basc, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Internacional de Catalunya). Ha dirigit una desena de tesis doctorals.

És expert en tècniques de recerca qualitativa en Ciències Socials. També fa recerca i publica articles i llibres en l’àmbit de benestar i polítiques socials (salut, dependència i exclusió). Ha realitzat investigació finançat pel Fons Social Europeu, Consell d’Europa, Ministeri d’Educació i Ciència, AGAUR, Recercaixa, Fundación Argentaria, Fundación Foessa, Fundació Grifols, Creu Roja i Diputació de Barcelona. Va ser durant sis anys el representant espanyol a l’Acció 13 Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship del programa COST de la Unió Europea.

Professora de la Facultat d’Arts de la Universidad Central del Ecuador

Contacte: alcampo@uce.edu.ecanalorena.campo@uab.cat 

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA, ORCID, Google Scholar, ResearchGate


Línies de Treball

Transdisciplinarietat; Antropologia de la mort; Estigmatització de malalties; Suïcidologia; Estudi de moviment a les arts visuals; Psicologia corporal; Antropologia del cos; Narratives y Bitàcoles corporals 

Lorena ès Doctora (PhD) a Antropologia Social i Cultural (Menció Internacional per la Universitat de Sao Paulo, premi Summa Cum Laude) per la Universitat Autònoma de Barcelona (Beca Senescyt). Doctora (PhD) en Salut, Psicologia i Psiquiatria per la Universitat Rovira i Virgili (Beca Fundació Carolina d’Espanya). Docent universitària i investigadora transdisciplinar a nivell de grau, mestratge i doctorat, nacional i internacional. Magíster en Estudis de la Cultura, esment Arts i Estudis Visuals. Llicenciada en Antropologia Aplicada i també Psicòloga Clínica. Durant el període 2019-2021 va desenvolupar una estada postdoctoral amb la Beca de Recerca Secretaria General Iberoamericana-Fundación Carolina a Espanya. Ballarina amb estudis en artteràpia. Actualment és docent a la carrera de Dansa de la Facultat d’Arts de la Universitat Central de l’Equador. 

Coordinadora del curs avançat “Suïcidi a l’Equador: una anàlisi des dels drets humans” Universitat Andina Simón Bolívar (2019, Equador). És membre cofundadora de la Xarxa de Recerca Iberoamericana de Suïcidologia (REDISUI) i representant d’Equador a l’Associació de Suïcidologia per a Llatinoamèrica i El Carib (ASULAC). 

Autora de textos com: La implantació del tabú a la vida cultural: la pandèmia de COVID-19 i el suïcidi; Etnografies del suïcidi a Amèrica del Sud; Diccionari bàsic d’Antropologia; Acomiadar-se d’un mateix. Pèrdua i dol en malalties estigmatitzants. El cas de persones amb Hansen; o la proposta: Diàlegs en moviment: Reflexions teòric-metodològiques de la dansa com a recurs de recerca interdisciplinar. Psicoterapeuta amb enfocament relacions objectals (Winnicott) des del qual ha desenvolupat l’eina de “bitàcoles corporals”, exposada al seu llibre Memòries en moviment: testimonis corporals sobre el diagnòstic del “trastorn bipolar. Once upon a time a Catalunya” L’antropologia d’allò sensible en temps de pandèmia La Guineu i la seva ombra, conte analític donat per publicació al llibre Amigo Zorro (Espanya, 2021), juntament amb un col·lectiu d’artistes i activistes espanyols de diferents disciplines amb l’objectiu de dignificar la imatge de la guineu a la península ibèrica. 

Experta en metodologia de recerca transdisciplinar corporal, relacionada amb situacions de salut estigmatitzants. Ha dictat seminaris de doctorat a la Universitat del País Basc sobre investigació transdisciplinar del suïcidi. 

Assistent de Recerca, European Research Council (ERC) Project BAR2LEGAB Stg 680004, Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona

Contacte: irene.capelli@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA, ORCID


Línies de Treball

Reproducció i salut al nord d’Àfrica i Europa, reproducció, migració i pràctiques de parentalitat; salut i drets sexuals i reproductius; desigualtat en salut i educació.

Irene Capelli és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Torí. És llicenciada en Antropologia Cultural i Etnologia per la Universitat de Bolonya i màster en Antropologia Mèdica (MSc) per la Brunel University de Londres. La Irene posseeix un ample recorregut en recerca etnogràfica a diferents zones del Marroc i d’Itàlia que abasta els serveis socials i sanitaris, les ONGs, conjuntament amb el personal mèdic i les dones. A més, és antropòloga professional i assessora d’ONGs i organitzacions internacionals. Va ser investigadora post-doctoral a la Universitat de Torí i assistent de recerca post-doctoral a la Universitat de Milà-Bicocca.

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Antropòloga Social i Cultural per la Universitat de Barcelona. 
 

Contacte: claudiacprades@gmail.com


Línies de treball

Interseccionalitat, virtualitat, identitats, economia feminista, antropologia rural i urbana amb perspectiva de gènere, violències de gènere i estudis LGTBI. 

Contacte: carvalhorosana8@gmail.com


Línies de Treball

Violència, territori, identitats i conflictes, protecció dels defensors dels drets humans.

Rosana Carvalho Paiva va fer un doctorat  en Antropologia Social  per la Universidade Federal do Amazonas, Brasil, recercant  situacions d’amenaces de mort, violència de l’Estat i de sectors econòmics en els conflictes territorials a l’Amazònia.  Va llicenciar-se en Ciències Socials i va realitzar un màster en Antropologia per la Universidade Federal da Bahia, Brasil, amb una investigació en comunitats camperoles, ‘quilombolas’ i ‘fundo de pasto’ a respecte de  territorialitats, drets i processos identitaris. 

Professora Associada, Universitat de Barcelona

Contacte: anna.castells@ub.edu


Línies de Treball

Sistemes de sexe/gènere (especialment en la Història Antiga) i les corporalitats

Doctorand at the École des Hautes Études en Sciences Sociales

Contacte: g.colavolpeseveri@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Antropologia mèdica, drets reproductius i salut, genètica, parentesc i treball de camp etnogràfic

Giulia Colavolpe Severi (MA) es màster en Antropologia Social per l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Actualment és doctorand en aquesta mateixa institució i ha estat doctorand visitant a Xile i Espanya.

Universitat Autònoma de Barcelona

Professora Associada de l’Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte: talina.contreras@uab.cat


Línies de treball

Mercat de treball i precarització de l’ocupació a Espanya. Migracions internacionals i segmentació de l’mercat laboral. Teories i estudis empírics sobre el Sector Informal a Amèrica Llatina. Processos migratoris de llatinoamericans i africans cap a Espanya. Crisi actual de l’Economia Mundial. Canvi tecnològic i organització de la producció.

Doctora en Economia Internacional i Desenvolupament per la Universitat Complutense de Madrid. Estudis de Postgrau en Migracions Internacionals i Integració Social per l’Institut Universitari Ortega i Gasset. Graduada en Economia per la Universitat Autònoma de Zacatecas, Mèxic.

Publicacions: Contreras, T. (2016) “La Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) en l’estudi de l’ocupació assalariada de la immigració llatinoamericana a Espanya”, en Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (MEYSS), sèrie Migracions Internacionals nº 125. Contreras, Talina (2014) “Associacions de suport a immigrants llatins a Madrid i la seva gestió en el context de crisi, en Gestió de les Organitzacions i Desenvolupament Socioeconòmic. Mèxic: Editorial UJED (Universitat Juárez de l’Estat de Durango), pp. 19- 61. [ISBN: 978-607-503-145-3].

Llevadora, assistència a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona amb seu a l’hospital Casa Maternitat, Barcelona

Contacte: ecrespo@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ORCID


Línies de treball

Parentiu, salut reproductiva, tècniques de reproducció assistida, aprenentatge e innovació docent.

Llevadora, assistència a l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona amb seu a l’hospital Casa Maternitat, Barcelona. Professora associada del Departament de Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la Universitat de Barcelona (temps parcial), a l’assignatura Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva.  Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Doctorada pel Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre les percepcions de les dones, parelles i professionals durant l’embaràs, part i pospart després de tècniques de reproducció assistida. Membre del grup ACOPI-UB, Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria, Grup Innovació Docent Consolidat, GINDOC-UB/145. Va participar en el projecte “EU Birth Research Project Action IS1405. Research into birth practices”, en el grup de treball sobre perspectives neuro-psico-socials.

Contacte: nagashdiallo23@gmail.com

Xarxes acadèmiques: LinkedIn


Línies de treball

Migració internacional, racisme, identitat liminal en persones d’origen migrant, feminisme negre i exclusió social.

En Nagash Diallo Diallo és graduat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2022). 
 
El seu treball acadèmic més important fins ara és un TFG sobre la Reminiscència de la raça. Passant d’una revisió històrica de la temàtica a un treball de camp entre joves esportistes de la ciutat catalana de Figueres que utilitzaven (o no) categories racials en el seu dia a dia.
 
El seu projecte de recerca és continuar explorant les conseqüències més específiques i tangibles del racisme, com la salut mental en persones racialitzades o la relació entre raça i classe.

Estudiant del grau d’antropologia, Universitat de Barcelona

Contacte: idomenar7@alumnes.ub.edu


Línies de treball

Diversitat sexual i de gènere, identitats.

Professor associat i investigador, European Social Research Unit, Universitat de Barcelona

Contacte: iedominguez@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ORCID


Línies de treball

Turisme, LGBTIfòbia, estudis urbans, gènere i sexualitat.

Graduat en administració i direcció d’empreses (Universidad Pontificia Comillas de Madrid) i en història de l’art (Universidad Nacional de Educación a Distancia), amb un màster en antropologia d’orientació pública per la Universidad Autónoma de Madrid. És doctor en ciències humanes (especialització en antropologia) per la Universidad Autónoma de Madrid amb una tesi sobre el paper de l’Orgull LGTBI per la promoció i imatge turística de Madrid, al voltant del World Pride 2017. Treballa a la European Social Research Unit com a investigador.

Investigadora independent

Doctoranda, Programa de Societat i Cultura de la UB

Contacte: emma.fabrega@ub.edu


Línies de treball

Envelliment, identitat, migració i projectes de vida.

Emma Fàbrega Domènech es antropòloga amb un màster de Recerca Antropològica concedit per The University of Manchester i doctorand del Programa de Societat i Cultura de la UB. El seu projecte investiga els processos de (re)construcció identitaris de expatriats Britànics que venen a retirar se a Espanya, posant especial èmfasi en l’envelliment i la migració que experimenten aquests grups en les ultimes etapes del cicle vital

Investigadora independent

Contacte: mercefalguera@gmail.com

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Gèneres, cossos, sexualitats i parentiu, reproducció i diversitats afectivo-sexuals i familiars.

Doctora en Antropologia Social i Cultural per la UB (Universitat de Barcelona). Membre de la Línia de Recerca i Acció en Gèneres, Cossos i Sexualitats (LIRAGCS), dins del grup de recerca consolidat GRECS- UB, des del novembre 2012. Des del 2016, membre de la Red LIESS (Laboratorio iberoamericano para el estudio sociohistórico de las sexualidades) i també de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades- Cuerpo en Red Professionalment treballo com a educadora social, especialitzada en la intervenció socioeducativa amb infància, joventut  i família.

Doctorand d’Antropologia Social a la UB


Línies de treball

Diversitat sexual i de gènere i producció de l’espai.

Marc Fernández es va graduar en Treball Social a la Universitat de Barcelona (UB) i treballa realitzant intervenció socioeducativa i comunitària a Ciutat Meridiana.

Va realitzar el Màster en Antropologia i Etnografia a la UB i actualment és doctorand del Programa “Societat i Cultura” (línia d’Antropologia) de la mateixa Universitat. Alguns temes d’interès són la (re)producció social de l’espai, gèneres, sexualitats i pràctiques sexuals perifèriques.

.

Estudiant. Universitat de Barcelona


Línies de treball

Camp literari, lingüístic i editorial; lluita trans.

La Laia Folch és una estudiant de segon curs d’Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona. Va estudiar a l’escola Aula Escola Europea, on va cursar el batxillerat científic nacional i internacional i va aprendre les quatre llengües que parla: català, castellà, francès i anglès. Ha participat en el projecte BIVAC amb un grup de joves, el CCCB i La Sullivan per a la programació d’una tarda de la Bienal de Pensament de Barcelona. També va guanyar el premi Sambori d’Òmnium Cultural amb un text titulat Ningú parla de la Por; va a ser a través de la ficció literària que va començar a introduir-se dins del món del gènere; el camp literari, lingüístic i editorial és un dels seus principals interessos. També li interessa la reivindicació de la lluita trans com a eina imprescindible del feminisme contemporani així com la relació del gènere amb el desig, l’etiquetació que se li dona i les problemàtiques que se’n deriven.

 

Professora lectora. Universitat de Barcelona

Contacte: laiafolguera@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ORCID, Researchgate


Línies de treball

Sexualitats, gèneres, amor, maternitats, processos associats al canvi social, i tècniques de recerca en Ciències Socials

Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Professora al departament de Sociologia de la UB impartint “Sociologia de les sexualitat”, “delinqüència sexual” “control social” i assignatures relatives a tècniques de recerca. Ha presidit el Comitè de Recerca de Sociologia de les Sexualitats de la Federació Española de Sociologia (2014-2020), on en coordina els grups de treball des de l’any 2010, i és membre del Comitè Científic del CIAIQ en recerca qualitativa des del 2020. 

Doctoranda del Programa d’Estudis Avançats en Antropologia en la UB
Contacte: rfrasquet@ub.edu


Línies de treball

Antropologia del Parentiu i les Transformacions Familiars, Antropologia del Gènere i les Maternitats

Llicenciada en Periodisme per la UAB; Llicenciada i Màster en Antropologia Social i Cultural per la UB. Ha participat com a coordinadora tècnica i investigadora becada per el Consorci d’Infància i Món Urbà de Barcelona (CIIMU) en la investigació ‘Famílies d’Avui. Un estudi sobre els Noves famílies a l’àrea de Barcelona’, (CIIMU/UB), finançada per l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) entre els anys 2009-2011. Ha fet la tesina “De la solitud a l’autonomia. Processos de construcció identitària i legitimació de la maternitat com un projecte individual”. D’aquest treball se’n deriven les publicacions: Frasquet, R. M (2013): “La construcción de la maternidad como un proyecto autónomo: el caso de las madres solteras por elección a través de técnicas de reproducción asistida en Barcelona” en Maternidades, Procreación y Crianza en Transformación, pp. 163-184. Barcelona, Ed. Bellaterra.

Col·labora en el projecte I+D “La individualización de las relaciones de parentesco”, un estudio antropológico”, coordinat per Joan Bestard, aportant l’estudi de cas de les dones que són mares sense parella masculina.

Actualment és doctoranda del Programa d’Estudis Avançats en Antropologia Social de la UB i becària predoctoral APIF,  amb una tesi en què profunditza en l’anàlisi de la forma en què impacten les noves eleccions reproductives protagonitzades per dones que accedeixen a la maternitat sense parella masculina en l’ordre social i simbòlic.

Membre de l’Associació Antropologies

Contacte: martinfrasso@gmail.com


Línies de treball

Gènere, LGBT+, exclusió/cohesió social i salut

Antropòleg social per la Universitat de Barcelona, membre d’Associació Antropologiescol·laborador del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) i editor de (con)textos: revista d’antropologia i investigació social. El seu enfocament és interdisciplinari i d’orientació aplicada, i actualment fa recerca i treball educatiu en les àrees de gènere, LGBT+, exclusió/cohesió social i salut.

Filòloga hispànica i Educadora social

Contacte: lgarridovelasco91@gmail.com


Línies de treball

Gènere, presó, col·lectiu LGTBI

Graduada en Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona (UB) i en Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El seu projecte d’investigació de final de carrera d’Educació Social aborda les accions/actuacions socioeducatives dirigides al col·lectiu LGTBI dins de presó així com les línies de futur que es plantegen els i les educadors/es socials que treballen en aquest àmbit amb dit col·lectiu. Es tracta d’un treball breu que, amb recursos reduïts i limitats per diferents motius, cerca recollir aquesta informació tan interessant i necessària que, fins ara, no estava recopilada.

Historiador i antropòleg, Professor titular del departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona

Contacte: oscarguasch@ub.edu

Perfil: UB

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Tècniques qualitatives d’investigació social, sociologia dels gèneres i de les sexualitats

Oscar Guasch és historiador i antropòleg. Treballa al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona. S’interessa per les identitats masculines, per la història de l’heterosexualitat i per l’homofòbia. També investiga les subcultures i les identitats gais. Ha estat professor-investigador convidat a La Sorbona de París, a la Universitat Central de Veneçuela (a Caracas), a la Universitat de Montpellier,  a la Universitat de La Laguna (a Tenerife) i a la Universitat d’Amsterdam. Darrerament desenvolupa un projecte de recerca sobre el desenvolupament i les caracteristiques del treball sexual a Espanya.

Estudiant de doctorat en Cultura i Societat, Universitat de Barcelona

Contacte: chiara.gunella94@gmail.com


 Línies de treball

Interseccionalitat, gènere, migracions, tràfic sexual, integració, etnografia

Chiara Gunella és una estudiant de doctorat a la Universitat de Barcelona. Té una licenciatura en Antropologia, Religions i Civilitzacions Orientales de la Università di Bologna. Durant la llicenciatura va recercar la relació entre la Comissió Territorial Italiana i els demandants d’asil, observant les narratives de migrants i les competències interculturals de les comissions, amb un enfocament en les narratives de dones migrants. Va passar un any en la Universitat Dalarna a Falun, assistint al programa d’Estudis Africans. Després Chiara va participar en el Màster Europeu en Migració i Relacions Interculturals (EMMIR). La seva tesi final de màster va basar-se en recerca-acció feminista basada en artes participatives, portades a terme amb dones migrants que havien patit tràfil sexual o un casament obligat. La seva tesi final de màster va utilitzar arts performatives per recercar el sentit d’agència de les dones el país d’arribada, i si havia hagut diàleg intercultural després d’arribar-hi. Ara Chiara vol explorar l’àrea del tràfic sexual a Catalunya, i vol recercar les estratègies d’integració emprades per dones que han patit tràfic sexual. El seu objectiu és recollir narratives de dones i estudiar l’efectivitat de les polítiques d’integració oferides, mitjançant la perspectiva del paradigma interseccional.

Investigadora Universitat de Gant

Contacte: alberte.verwohlt.hansen@gmail.com


 Línies de treball

Sociologia, crimonologia

Alberte Verwohlt Hansen ha acabat recentment el seu màster conjunt en investigació avançada en criminologia a la Universitat de Kent i la Universitat Erasmus de Rotterdam. La seva tesi de màster es va centrar en els drets a l’avortament a Bèlgica, analitzant el marc legal actual des de la perspectiva dels proveïdors d’atenció mèdica pel que fa a la pandèmia de la COVID-19, els viatges de l’avortament i l’estigma de l’avortament. Anteriorment, es va graduar a la Universitat Lliure de Brussel·les i a la Universitat de Gant amb una llicenciatura en ciències socials, especialitzada en sociologia. Actualment, és investigadora a temps parcial del Programa d’Estudis sobre Drets Humans en Context, i treballa en el projecte finançat per l’ERC ‘IMPACTUM’: Assessing the IMPACT of Urgent Measures in protecting at-risk detenues in Latin America’. Els seus altres interessos inclouen el tema de la migració, les desigualtats dins del sistema de justícia penal i l’accés de col·lectius vulnerables a l’assistència sanitària. 

Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC)

Contacte: elisaaltamirano@hotmail.com


 Línies de treball

Cossos, etnografia, gènere, espai construït, disseny, ambient, psicogeografies, moviment, tecnologies digitals, posthumanisme, feminisme, emocions, subjectivitat.

Elisa Herrera Altamirano és doctora en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya), llicenciada en psicologia (Universidad Autónoma de Querétaro) i màster GEMMA Erasmus Mundus en Dones i Estudis de Gènere (Universitat de Bolonya i Universitat de Granada). Ha treballat com a psicòloga de la atenció i en la prevenció de la violència de gènere en àmbits rurals i urbans, en l’àmbit hospitalari i en centres d’acollida d’urgència. El seu projecte doctoral va recerca l’exploració antropològica del cos en la pràctica del “running” com a esport, lleure i recreació en la vida quotidiana, des d’un enfocament posthumanista i feminista. La seva recerca actual explora la relació i el disseny dels espais construïts i la circulació d’afectes i emocions en l’experiència de les persones acollides en residències d’urgència per la violència de gènere.

Doctora en Societat i Cultura de la UB

Contacte: mariaignaciaibarrae@gmail.com 

Xarxes acadèmiques: Academia, Researchgate


 Línies de treball

Feminismes descolonials, experiències i pràctiques polítiques de dones de pobles originaris, cossos- territoris, espiritualitats, justícia comunitària i lluites per lo comú, temes que ha desenvolupat principalment a Xile, Mèxic i Barcelona

María Ignacia Ibarra Eliessetch, doctora en Societat i Cultura (en la línia d’antropologia social) de la Universitat de Barcelona; sociòloga (Universitat Alberto Hurtado, Xile) i mestra en Antropologia Social (Universitat Iberoamericana, Mèxic). Part del Grup de Treball sobre pobles indígenes, canvi climàtic i polítiques públiques del Centre d’Estudis Interculturals i Indígenes (*CIIR, Xile). Integrant del Comitè Editorial de la Revista Trenar: Educació popular, Pedagogies crítiques i Recerca Militant

Profesora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada

Contacte: einsa@santjoandedeu.edu.es


 Línies de treball

Relacions de parentiu i la intersubjectivitat, la malaltia i la moralitat/ètica.

És professora titular del Campus Docent Sant Joan de Déu- Fundació privada des de l’any 2007. És diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu (centre adscrit a la UB) i llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UB). Va cursar el Màster en Antropologia i Etnografia (UB). Finalment es va Doctorar en Estudis Avançats en Antropologia Social (UB) a l’any 2016 amb la tesi titulada “El Ser Gen-ètic. Etnografia de l’experiència de malaltia hereditària a Barcelona i Los Àngeles”.

Doctoranda, Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials (EHESS) de París.

Contacte: sjoeck@gmail.com


 Línies de treball

Espai públic, relacions de gènere, geografia social, feminismes llatinoamericans.

Samantha Joeck s’està doctorant en antropologia a l’Escola d’Estudis Superiors en Ciències Socials (EHESS) de Paris, on prepara una tesi titulada “Interacciones callejeras y estructuras sexuadas del espacio público en Medellín”. Va rebre el seu màster en sociologia i estudis de gènere de l’EHESS el 2016, i la llicenciatura en antropologia de la Universitat de Nova York (NYU) el 2010.

Contacte: dinakrichker@gmail.com

Perfil: ORCID


Línies de treball

Estudis de frontera, migracions, estigma, geografies de la violència, geografies de la por

Dina Krichker va realitzar el seu doctorat al departament de Geografia de la National University of Singapore. Abans dels estudis doctorals, va realitzar un màster en geopolítica al King’s College London després de graduar-se a Rússia. Els seus interessos de recerca se centren en l’àrea dels estudis de frontera, i el seu projecte doctoral examina la proliferació de fronteres socials en l’espai urbà de Melilla. Està treballant actualment en un projecte que explora les espacialitats conflictives d’exclusió/inclusió que viuen els menors migrants no acompanyats a la ciutat de Barcelona.

Postdoctoral Research Fellow, Antropologia Cultural/Etnologia Europea, Universitat de Göttingen (Alemanya) i Research Fellow en la University of the Free State (Sud-àfrica)

Contacte: jonatan.kurzwelly@gmail.com


 Línies de treball

Identitats personals i socials, essencialisme, nacionalisme, radicalització, mètodes de recerca experimentals i col·laboratius.

Jonatan Kurzwelly va rebre el seu doctorat de la University of Saint Andrews el 2017. Actualment treballa com a investigador en el projecto “Sensitive Provenance” de la VW Foundation, centrada en las restes humanes del context colonial. És membre de la junta directiva de la associació antropològica de Sudàfrica (ASnA). Jonatan té dues ciutadanies però no s’identifica amb cap nacionalitat. Algunes de les seves publicacions poden trobar-se aquí.

Professora Associada departamento de Antropologia Social UB

Contacte: rosylazaro@ub.edu

Perfil: UBESRU


Línies de Treball

Migración Circular, Transnacionalismo, Interseccionalidad de Género, Hogares monoparentales

Rosa Lázaro Castellanos és doctora en Antropologia Social, investigadora i professora del departament d’antropologia social de la Universitat de Barcelona. Va llicenciar-se en economia a la Universidad Autónoma de Puebla i va realitzar un màster en Science al Colegio de Postgraduados, Mexico. Es autora de publicacions en els camps del feminisme, la migració circular i la identitat.

Doctorant (UNIR)

Contacte: emlizardo@gmail.com


Línies de Treball

Delictes d’odi, discriminació per orientació sexual i identitat de gènere.

Eduardo Lizardo González s’està doctorant en el programa de Societat del Coneixement i Acció en els Àmbits de l’Educació, la Comunicació, els Drets i les Noves Tecnologies la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), i té un màster en Societat de la Informació (UOC) i llicenciatures en Ciència Política i de l’Administració Pública i en Dret (UOC).

Professora Titular al Departament d’Infermeria, Universitat de Barcelona

Contacte: carmenlopez@ub.edu


Línies de Treball

Antropologia del Gènere i la Famíliia, Antropologia de la Salut

Carmen López és Doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. És Directora del Màster en Gestió de Programes de Prevenció, vigilància i control de les infeccions relacionades amb el sistema sanitari UB/IL3 del 2011 fins l’actualitat.  És professora al Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de la Universitat de Barcelona.  Imparteix classes a Infermeres i Metges Sobre Salut Pública , Educació per a la Salut , Antropologia de la Salut i Epidemiologia De les Infeccions. És membre del Grup d’Estudis sobre Familia i Parentiu de la Universitat de Barcelona, del Grup de Recerca AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Grup d’Innovació docent GIOTEI .

Doctorant en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (UB)

Contacte: joseplluislancina@ub.edu


Línies de treball

Antropologia del cos, la antropologia de la música, els estudis de la performance i la construcció de identitats col·lectives i individuals a través de la música

Josep Lluís Lancina Murillo és doctorant en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (UB). Graduat en Antropologia Social i Cultural per la UB i màster en Antropologia i Etnografia per la mateixa universitat. El seu objecte d’investigació és el paper com elements identitaris dels moviments corporals realitzats a la performance musical a diferents escenes musicals locals. És membre del Grup de Antropologia del Cos del Institut Català de Antropologia (ICA). Recentment ha publicat “En La Roca, el hardcore es cultura”. Las prácticas DIY y la construcción de una identidad local” Cadernos de Arte e Antropologia, vol. 5, p. 43-58.

Laia Llinàs Bertran

Intèrpret de conferències i Professora associada al Departament de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona.

Contacte: laia.llinas@uab.cat 

Xarxes Acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Antropologia lingüística, globalització, drets lingüístics, llengües minoritzades.

Màster en Antropologia i Etnografia (Universitat de Barcelona). Màster en interpretació de conferències (Universitat Autònoma de Barcelona). Graduada en traducció i interpretació de conferències (Universitat Autònoma de Barcelona). Actualment treballa com a intèrpret de conferències i com a professora associada al departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions recents:

Llinas Bertran, Laia (2020): El Catalán en la interpretación judicial. Estudio de caso del 1 de Octubre.
Llinas Bertran, Laia (2017): Etnografia de la comunicació del col·lectiu xinès de Mollet del Vallès: diàspora i integració intercultural.
Llinas Bertran, Laia (2016): El català a la interpretació de conferències a institucions internacionals (les Nacions Unides i la Unió Europea)

Contacte: martinamadaula@gmail.com


Línies de treball

Migracions, gènere, lluites feministes, resistències decolonials.

Martina Madaula és graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, i té un màster en Antropologia social per la Universiteit van Amsterdam. La seva tesi final va centrar-se en treball de camp realitzat a Barcelona treballant amb dones migrades d’Amèrica Llatina que es dediquen a les feines de la llar i les cures, amb una anàlisi centrada en els processos i estratègies de resiliència i cura col·lectiva per fer front a les múltiples opressions que viuen diàriament. També ha treballat en un espai de dones al camp de refugiades de Nea Kavala (Grècia).

Doctoranda i Professora Col·laboradora Permanent, Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut. Universidad de Barcelona

Contacte: emaestre@ub.edu


Línies de treball

Alimentació Mediterrània; Innovació docent creant materials i realitzant formació de formadors en aspectes relacionats amb Gamificació; Violència de Gènere.

La Elena Maestre és infermera, dietista nutricionistes, màster en TIC i especialista en Gammificació e Innovació Docent. Realitzant actualment el seu doctorat en TIC i e-learning. Imparteix classes al Grau d’Infermeria en Infermeria Clínica I, Bioquímica i Nutrició i en optatives, així com en  diferents Masters Oficials d’Infermeria i Periodisme. És membre del Grup d’Innovació Docent GIOTEI-UB. És membre de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, Secretària de Societat Catalana  d’Alimentació i Dietètica Clínica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cataluña, Assessora externa del Col·legi de Dietistes de Catalunya (CODINUCAT) i a col·labora en la Bullifoundation de Ferran Adrià.

Investigadora i professora. Universitat de Barcelona

Contacte: fabiolamancinelli@ub.edu

Perfil: ESRU

Xarxes socials acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Antropologia del viatge i del turisme, la mobilitat com estil de vida, els usos turístics de la memòria i en el patrimoni immaterial i els processos de comodificació

La Fabiola Mancinelli és llicenciada en Filosofia per la Universitat de Nàpols i Paris Sorbonne, i ha treballat de guia turística mentre continuava amb estudis d’antropologia. Va fer un doctorat en antropologia, recercant processos de desenvolupament turístic i patrimoni immaterial en la comunitat Zafimaniry de Madagascar. Actualment treballa de guia turística i de professora associada a la Universitat de Barcelona, on és responsable de les assignatures d’Antropologia del Turisme i de Patrimoni Etnològic i Museologia del Grau en Antropologia Social i Cultural, i de Noves tendències en la demanda de destins urbans, del Màster en Turisme Urbà.

Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Universitat de Barcelona

 

Línies de treball

Islam, gènere, salut, ciència i religió, reproducció assistida i infertilitat

Rosa Martinez-Cuadros és investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat de Barcelona. Doctora en Sociologia amb Menció Internacional i Menció Cum Laude per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2022. Recentment ha fet una estada postdoctoral a la Universitat de Bergamo i ha estat investigadora visitant a la Universitat de Birmingham. La seva formació prèvia al doctorat ha tingut lloc a la Universitat de Manchester (MA Religion and Political Life), a la Universitat de Barcelona (Master en Antropologia), a Boston College (Conveni Bilateral durant els estudis de grau) i la Universitat Pompeu Fabra (Grau en Humanitats). La seva tesi doctoral va comptar amb el finançament de les ajudes FPU i va abordar l’estudi de l’islam, el gènere i la participació política i social. Al 2021 va rebre el Premi “Peter B Clarke Memorial Essay Prize” per un assaig escrit a partir de la seva tesi doctoral.

Ha col·laborat en diversos projectes d’investigació sobre diversitat religiosa i expressions públiques de la religió, amb perspectiva de gènere. Al 2022 va rebre finançament de la INSBS (International Network for the Study of Science and Belief in Society) de la Universitat de Birmingham per dirigir i realitzar un projecte sobre islam, gènere i salut amb treball de camp realitzat Barcelona i Tànger. També és co-ip del projecte RELIG23-24 titulat “Comunitats religioses i emprenedors morals en un context de polarització afectiva”. És membre de la junta del FIMAM (Foro de investigación del Mundo Árabe y Musulmán) i presidenta de l’Associació Antropologies. Actualment investiga sobre la intersecció entre islam, ciència i salut, i més concretament, sobre la infertilitat i l’ús de tècniques de reproducció assistida.

.

Investigador postdoctoral i professor associat. Universitat de Barcelona

Contacte: jordimasgrau@ub.edu

Perfil: ESRUUB

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Diversitat de sexual i de gènere, normativitats, exclusions, estudis trans.

Jordi Mas Grau és llicenciat en sociologia i doctor en antropologia social per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la medicalització i patologització de les persones trans. Actualment treballa com a professor associat i investigador postdoctoral al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Els seus àmbits d’interès acadèmic són l’estudi dels gèneres i les sexualitats, en especial les violències, discriminacions i normativitats derivades del sistema de sexe/gènere.

Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra

Web: www.migrationist.com

Contacte: d.mata.codesal@gmail.com / diana.mata@upf.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Articulacions i significats de la (im)mobilitat, incloent-hi les relacions entre processos d’alterització i creació del “nosaltres” i els seus vincles amb la migració i l’autoctonia; les experiències encarnades i sensorials de la migració i la interacció; el gènere i les famílies transnacionals, particularment amb relació a les remeses.

Diana Mata Codesal (PhD in Migration Studies, Universitat de Sussex) és antropòloga i actualment investigadora Beatriu de Pinós/Marie Curie fellow al Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. El seu interès central de recerca és la (im)mobilitat humana. Per a això utilitza marcs d’anàlisis relacionals que permeten estudiar de manera conjunta migrants i no-migrants, receptors i emissors de remeses, migrants internacionals i interns, els membres de famílies transnacionals en origen i destinació, etc. Metodològicament, té experiència amb un gran rang d’enfocaments metodològics i tècniques qualitatives, que van des d’enquestes a projectes amb metodologies participatives, passant per diferents tipus d’observació participant, flotant o no-intrusiva, o entrevistes individuals amb diferents graus de formalitat i estructuració, grups de discussió. Ha publicat en revistes com Journal of Ethnic and Migration Studies, Migraciones Internacionales, Journal of Comparative Migration Studies o Migration Letters entre d’altres. A les publicacions, s’hi pot accedir des de la seva pàgina web: www.migrationist.com

Investigadora postdoctoral. Universitat de Barcelona.

Contacte: livia.motterle@gmail.com

Xarxes académiques: ACADEMIA


Línies de Treball

Cossos, gèneres, sexualitats, feminismes, treball sexual, espai públic, urbanisme, estigma, drets.

Livia Motterle és investigadora postdoctoral al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb un projecte que analitza les violències de gènere a les xarxes contra les dones i la comunitat LGTBI+. Anteriorment (2019-2021) ha estat investigadora postdoctoral al Centro de Investigaciones y Estudios de Género a la UNAM (Ciutat de Mèxic) amb un projecte centrat en comprendre les pràctiques estigmatitzadores cap a les treballadores sexuals a Ciutat de Mèxic i Barcelona, així com les estratègies de dissidència d’aquest col·lectiu. Llicenciada en Filosofia a la Universitá di Bologna (Itàlia), màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona, ha obtingut el títol de doctora al programa d’Estudis Avançats en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (cum laude). Ha realitzat diverses recerques (totes amb finançament) sobre la relació entre treball sexual, violència de gènere, sexualitat, feminismes, interseccionalitat, espai públic i dissidència. Les seves publicacions acadèmiques i les seves ponències —presentades en congressos nacionals i internacionals— se centren en aquestes temàtiques. També ha impartit cursos a nivell tant de grau com de postgrau sobre feminisme, sexualitat, treball sexual, urbanisme i espai públic. Forma part de l’equip investigador d’un projecte internacional sobre la violència de gènere a les universitats catalanes i mexicanes (finançat per la Generalitat de Catalunya) i d’un altre projecte internacionals sobre els discursos d’odi a les xarxes (finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats). És feminista pro-drets de les treballadores sexuals i col·labora des de l’any 2012 amb el col·lectiu Putes Llibertàries de Barcelona. És coordinadora del Grupo d’Investigació en Antropologia de la Sexualitat (Institut Català d’Antropologia) i és membre de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género (CIEG-University of Yale-UNAM), del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI-UB) i de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU).

Professora i Coordinadora Màster Gènere i Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona

Contacte: isabel.muntane@uab.cat


Línies de Treball

Gènere, Comunicació

Investigadora predoctoral a la UOC

Contacte: knardini@uoc.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Gèneres, filosofies y epistemologies feministes, masculinitats, activisme.

Formada en Estudis de Filosofia i Gènere, és Candidata a Doctora en Antropologia a la Universitat Oberta de Catalunya. El seu projecte investiga les xarxes d’homes per la justícia de gènere a Itàlia i Espanya. Juntament amb Begonya Enguix i Paco Abril participa en el projecte Men in Movement que organitza congressos sobre estudis de masculinitats. Prèviament va treballar a la European Social Research Unit. Krizia és membre del Atgender: European Association for Gender Research, Education and Documentation i de MenEngage Europe. El 2015 es va incorporar a l’American Men’s Studies Association.

Investigadora Doctoral, Universitat Rovira i Virgili

Contacte:

Xarxes acadèmiques: RESEARCHGATE


Línies de treball

Becaria predoctoral del DAFITS, Universitat Rovira i Virgili. Licenciada en Antropología, orientación sociocultural, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2007) y Máster en Migraciones y Mediación Social por la Universitat Rovira i Virgili (2012). Entre 2005 y 2010 trabajé en numerosos proyectos de intervención social dirigidos a la población migrantes residente en Italia. Áreas de interés: Antropología de las migraciones, de género y de la salud.

Becaria predoctoral programa Becas Chile-CONICYT

Contacte: aolivava8@alumnes.ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Memoria social, memoria colectiva, transmisión intergeneracional, vida cotidiana, violencia política

Psicóloga de la Universidad de Chile, máster en Antropología y Etnografía por la Universidad de Barcelona y doctoranda del programa de Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universidad de Barcelona.

Investigadora Postdoc, Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona

Contacte: maria.olivella@uab.cat


Línies de treball

Gènere, Interseccionalitat, Sexualitat, Salut Sexual i Reproductiva, Biopolítica, Violències de Gènere, Polítiques Públiques.

Maria Olivella Quintana és investigadora i activista feminista especialitzada en  polítiques públiques interseccional, salut sexual i reproductiva i violències de gènere. Ha treballat durant els darrers 8 anys com a investigadora, facilitadora i educadora en institucions públiques, acadèmiques i de la societat civil a Espanya, Regne Unit i els EUA. Actualment és investigadora i docent Postdoc al Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i també exerceix com a consultora independent per a diverses institucions.

Investigadora Predoctoral. Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona.

Contacte: sheilaovelleiro@hotmail.com, sheilaovelleiroreina@gmail.com

 


Líneas de treball

Petits grups religiosos, protestantisme, proselitisme, conflicte, afectes, estigma religiós, autosuficiència, escatologia, processos identitaris, processos de conversió, COVID-19

Sheila Ovelleiro (1995) es va graduar en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona l’any 2019. Durant la seva investigació de final de grau, anomenada Llega un momento en que la sonrisa te duele. Aproximación etnográfica a la técnica de proselitismo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, va encetar un treball de camp que es manté fins a l’actualitat, sent també fruit d’aquest la investigació que li va atorgar la mestria d’Antropologia i Etnografia per la mateixa universitat l’any 2022, titulada Los Últimos Días: escatología, Plan de Bienestar y prácticas de autosuficiencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante la crisis del COVID-19.

Actualment, està realitzant el doctorat en el programa de Doctorat en Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona, a través del qual vol donar projecció a la investigació sobre els Sants dels Darrers Dies, aquesta vegada adquirint com a nou prisma analític un punt de vista feminista amb perspectiva de gènere, a partir del qual s’analitzarà el paper de la dona, així com el del col·lectiu LGTBIQ+, al si de la institució.

Forma part activa del Grup de Recerca en Mística i Heterodòxies Religioses (GREMHER) vinculat al Grup de Recerca en Exclusió i Control Social (GRECS). Així mateix, també és membre del Grup de Treball en Cultura Popular i Conflicte (CPC) i del Grup d’Investigació en Religió, Ritual i Poder (GIRRPO), vinculats a l’Institut Català d’Antropologia (ICA). Per últim, també forma part de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU).

President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Contacte: www.miguelpajares.com


Línies de Treball

immigració, asil, derts humans

Investigadora doctoral

Contacte: martina.pasqualetto89@gmail.com


Línies de treball

Mercat de treball, migracions, desigualtats socials, moviments socials

Martina Pasqualetto ha estudiat Ciències Polítiques, Relacions Internacioals i Drets Humans (BA, University of Padua) amb una especialització en Estudis Europeus (MA, University of Padua). El 2016 va dur a terme un Master en Immigració i Transformació a la universitat de Ca’ Foscari de Venècia. Recentment, ha realitzat un període de pràctiques a la European Social Research Unit (ESRU) a la UB. Els seus interessos es centren en Immigració i mercat laboral: havent estudiat les relacions entre els fluxes migratoris i el mercat laboral europeu, la seva última investigació es va centrar en el treball no remunerat, neoliberalisme i desigualtats socials. Actualment forma part d’una recerca sobre moviments socials en relació als solicitants d’asil a Italia.

Doctora en Filosofia. Professora titular d’Estètica i Teoria de les Arts i Història de la Música al Departament d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona

Contacte: magda.polo@ub.edu

Xarxes acadèmiques: perfil UB, ORCID, Academia, ResearchGate

 


Línies de treball

Filosofia, Filosofia de la música, Filosofia de la dansa, Estètica, Història de la música, Interdisciplinarietat artística, Gènere

Magda Polo es va doctorar en Filosofia el 1997 a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). Per a la seva realització se li va atorgar una beca de Formació de Personal Investigador (FPI) de la Generalitat de Catalunya. Ha estat professora col·laboradora i associada a diverses universitats i professora titular de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Ha estat codirectora i és professora del màster oficial en La música com a art interdisciplinària, un màster interuniversitari de la UB, l’ESMUC i la Universitat Rovira i Virgili (URV) i directora del Màster d’edició de la UOC i del Máster d’edició de la UAB.

Forma part de diversos grups de recerca competitius de la UB, Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Complutense de Madrid. Ha estat IP del grup de recerca consolidat AASD (2017SGR326) de l’AGAUR i és IP del grup internacional EICA (Real Academia de España en Roma). És autora de més de trenta llibres, d’entre els quals destaca: Estètica de la música (2007), Estética de la música. La música de cine (2008), La música dels sentiments. Filosofia de la música de la Ilustración (Primera edició 2011, Segona edició 2017), Historia de la música (Primera edició 2010, Segona edició 2011, Tercera edició 2014, Quarta edició 2016, Cinquena edició 2020), Les Vienes de Wittgenstein (2011), Música pura i música programàtica en el Romanticisme (2010), Música pura y música programática en el Romanticismo (2011), Estètica (2012), Pensamiento y música a cuatro manos. La creatividad musical en los siglos XX y XXI (Primera edició 2014, Segona edició 2015), Pensament i música a quatre mans. la creativitat musical als segles XX i XXI, Filosofía de la danza (2015),  El cuerpo  incalculable (2018), Pensamiento musical (Primera edició 2019,  Segona edició 2020). Com a poeta ha publicat: Gris alma (2019), A contratemps (2019), A contratiempo (2020), Filosofía crepuscular(2020), El olvido de la gravedad (2021) i Batecs en compàs d’espera (2022).

Ha estat presidenta de l’A FAD, creadora i directora dels TTOO de Barcelona i Presidenta de la UNE. Ha estat creadora i directora de diversos espectacles interdisciplinaris com Babilòna (2010), Scriptum (2010), Sinestàtic (2011), Ad libitum (2011), Antídot (2012), Volaverunt (2012) i Quartet de corda per a violoncel sol en Sol major (2012).

Investigador Predoctoral, Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona

Contacte: arnau.poy@ub.edu 


Línies de treball

Asil, Migració, Acollida, Integració, Exclusió, Violència, Drets dels Sol·licitants d’Asil

Arnau Poy és graduat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona. Actualment és Investigador Predoctoral al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Des de tradició etnogràfica de l’antropologia, la seva recerca se centra en l’anàlisi de les situacions d’exclusió i precarietat que viuen a Espanya els sol·licitants d’asil exclosos del Sistema d’Acollida de Protecció Internacional, així com la vulneració sistemàtica dels seus drets.

Doctoranda, Becària Predoctoral APIF

Contacte: pijoanmontse@ub.edu


Línies de treball

Transformacions del parentiu, construcció del parentiu.

Montse Pijoan Vives és llicenciada i Màster en Antropologia Social i Cultural per la UB. Membre del grup de recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI), del grup de recerca en Antropologia del Parentiu i el Patrimoni (GRAPP) i del grup de recerca en Mística i Heterodòxies Religioses (GREMHER), que forma part del Grup de Recerca en Exclusió i Control Social (GRECS). La meva tesi doctoral basada en experiències de navegació d’altura: Transitar, el joc entre la comunitat i la institució parteix d’un treball de camp iniciat per a la tesina del màster: La navegació d’altura com una experiència transformadora per a joves de diferents països. L’arribada a un vaixell consisteix en un canvi de ritme, d’allò que és més quotidià, de les rutines, del que cal fer per alimentar-se, dormir i en aquest cas navegar. L’organització rítmica de lo quotidià és en certa manera allò més personal, més interior. Els ritmes adquirits són a la vegada interns i socials. El marc teòric des del qual em situo és el de l’Antropologia del parentiu, a partir del qual baso la meva anàlisi de l’experiència comunitària en els vaixells de formació a vela tradicional per a joves entre 15 i 25 anys. El parentiu comporta una internalització de la diferència (mutuality of being). Les relacions que es donen al vaixell són relacions primordials en les que hi ha una participació entre un i altre. La navegació d’altura és una experiència que impressiona als joves que hi participen per l’efecte de conviure en aquesta comunitat amb una intencionalitat compartida. El vaixell actua com un organisme col·lectiu que adapta el seu moviment a aquells que el fan navegar per a superar constants imprevisibilitats.

Professora Associada, Universitat de Barcelona

Contacte: cpremat@ub.edu


Línies de treball

Dinàmiques comunitàries i cohesió social, espai públic, joves i comunitat, joves i violència, exclusió social i territori

Cèlia Premat té experiència en el món de l’educació, l’antropologia aplicada i la planificació estratègica, així com en la formació i en el suport i assessorament a professionals. Ha combinat la recerca, la pràctica professional en l’àmbit comunitari i transversal i la seva aplicació en la formació i en la transferència de coneixements.
A més és especialista en dinàmiques grupals comunitàries i en treball en xarxa, amb experiència en un ampli ventall de col·lectius (des d’una perspectiva de gènere, edat o origen cultural). Ampli coneixement de territoris i barris tant des de l’espai públic com d’una perspectiva de serveis, associacions i grups, i administracions. També s’interessa especialment per temes de convivència, cohesió social, diàleg intercultural, relacions intergeneracionals i relacions de gènere.

Professora Titular, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona

Contacte: arigol@ub.edu


Línies de treball

Salut mental, en la perspectiva de gènere en relació a la violència, en la construcció de la identitat corporal en joves amb anorèxia i en els processos d’inclusió en persones amb discapacitat.

Assumpta Rigol, és infermera especialista en Salut Mental, Màster en Psiquiatria Social i Doctora en Antropologia Social i Cultural. Imparteix classes a Infermeria, sobre Salut Mental i a Medicina sobre Antropologia de la Salut. Es membre del GRAPP i GENI de la Universitat de Barcelona, Grup d’Innovació Docent GIOTEI-UB, i de la Red Panamericana de Enfermería en Salud Mental. A l’actualitat és presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i pertany a diveses associacions científiques. Membre fundadora del Centre d’Estudis Estudios Australianos de la Universitat de Barcelona, membre honorari del Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones (Argentina, de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), entre d’altres. Forma part de l’equip editorial de la revista PRESENCIA i de la revista Uruguaya d’Infermeria. Ha publicat en diferents revistes, editant varis llibres i presentant ponències i comunicacions tant a nivell nacional com internacional.

Contacte: riverarobles.p@gmail.com


Línies de treball

Gènere, Sexualitats, Cos, Esport, Exclusió social, Estudis Urbans

Patricia Rivera Robles és graduada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, i està cursant un màster en Antropologia i Etnografia. És una investigadora independent que ha desenvolupat etnografies relacionades amb el gènere, l’esport i la sexualitat. La seva última etnografia va ser Women’s Wrestling: A ‘Fight’ for the Transformation of Cultural Schemas in Relation to Gender i va ser publicada per una revista sociològica anomenada Societies i seleccionada per a una conferència 7th Ethnography and Qualitative Research organitzada per la Universitat de Bèrgam.

A més, treballa com a investigadora qualitativa per startups i empreses socials de Barcelona amb impacte social.

Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Contacte: jordi.roca@urv.cat

Xarxes académiques: ORCID, ResearchGate, Academia


Línies de treball

Gènere, sexualitat, amor, etnografia, migracions, memòria biogràfica, estudis organitzacionals.

Llicenciat en Història General i Geografia i Doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Professor del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV.

Ha estat responsable del Grup de Recerca d’Antropologia Social (SGR0023) i ha participat en una trentena de projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional, essent-ne Investigador Principal en 10. En els darrers anys ha estat responsable de quatre projectes consecutius del Plan Nacional d’I+D+I espanyol sobre migracions amoroses i parelles bi-nacionals. 

Ha fet treball de camp a Brasil, Mèxic i Ucraïna. Entre els seus llibres destaquen De la pureza a la maternidad. La construcción del genero femenino en la postguerra espanyola (Premi Nacional d’Investigació Cultural del Ministerio de Cultura); Etnografía (amb altres); Antropología Industrial y de la Empresa; Migrantes por Amor. La búsqueda de pareja en el escenario transnacional (Dir.); Amores lejanos. Historias de parejas transnacionales (amb Marta Allué); i Rethinking Romantic Love. Discussions, Imaginaries and Practices (co-editor).

Ha realitzat estades de recerca i col·laboració a diverses universitats mexicanes (UNAM, Iberoamericana, Ciesas, Quintana Roo), brasileres (Campinas, UF de Río de Janeiro, UF de Rio Grande do Norte), d’Estats Units (Berkeley), de Colòmbia (Pereira) i de Portugal (ISCTE, UTAD).

Professora Col·laboradora Permanent, Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut. Universidad de Barcelona

Contacte: dolorsrodriguezmart@ub.edu

Xarxes académiques: RESEARCHGATE


Línies de treball

Violència de Gènere, abordant el fenòmen desde diferents basants; així com en la Comunitat Sorda, desde més de 15 anys, tant sobre aspectes identitaris i de diversitat lingüístic-cultural, com en aspectes d’accés al sistema de salut.

Dolors Rodríguez-Martín, és infermera, Antropòloga i Doctora en Antropologia Social i Cultural. Imparteix classes al Grau d’Infermeria en Infermeria Clínica i en optatives, així com en el Grau de Medicina sobre Antropologia de la Salut. És membre del GRAPP i del GENI de la Universitat de Barcelona, així com del Grup d’Innovació Docent GIOTEI-UB. És membre de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic (CVIG), membre de la Xarxa de Dones per la Salut, membre fundadora de la Comissió de Maltractaments i Salut (CMiS) del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). 

Investigadora Doctoral, European Social Research Unit, Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona

Contacte: malin.roiha@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Gènere, migració, racisme, discurs d’odi, exclusió social.

Malin Roiha és llicenciada en Antropologia Social i Estudis de Gènere i màster en Antropologia per la Universitat d’Stockholm. És doctoranda al Departament d’Antropologia Social de la UB i investigadora a la European Social Research Unit del Departament d’Antropologia Social de la UB, on actualment està treballant en la coordinació transnacional del projecte de recerca SupportVoc (Justice Programme of the EU) i en la coordinació metodològica i recerca del projecte REACT (Rights, Equality and Citizenship Programme) sobre discurs d’odi i contra-narratives.

Investigadora Doctoral

Contacte:


Línies de treball

Identitat, construcció nacional, immigració

Eunice Romero Rivera, va obtenir la llicenciatura en ciència política i el postgrau en polítiques públiques al Tec de Monterrey (Mèxic), i la suficiència investigadora en sociologia a la UAB. Ha fet recerca sobre identitat, construcció nacional i immigració. Actualment, és doctoranda en Societat de la Informació a la UOC. La seva tesi estudia com els processos de subjectivació nacional acompanyen, s’interrelacionen i co-constitueixen l’estratificació social a l’entorn del sentit del pertinença a Catalunya.

Investigadora, European Social Research Unit, Universitat de Barcelona / Investigadora Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona

Contacte: alexia.rue@ub.edu

Xarxes acadèmiques: ACADEMIA


Línies de treball

Migració, asil, exclusió, antropologia de l’estat i implementació de polítiques públiques

Llicenciada en filosofia i antropologia social i cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un màster en migracions internacionals i cohesió social  (MA ERASMUS MUNDUS University of Amsterdam, Universidad de Deusto, University College Dublin), actualment realitza la seva investigació doctoral sobre l’acollida de sol·licitants d’asil al departament d’antropologia social i cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i treballa a la European Social Research Unit com a assistent de recerca, on col·labora en els projectes REACT i SupportVoc. La seva recerca doctoral es centra en l’estudi de la implementació del sistema de recepció d’asil a Espanya i les organitzacions d’ajuda humanitaria en aquest sistema.

Professora i investigadora, Universitat de Barcelona / Universitat Oberta de Catalunya

Contacte: sandra.soler@ub.edu


Línies de treball

Musicologia, gènere

Sandra Soler Campo és Doctora i llicenciada en Història i Ciències de la música a la Universitat de la Rioja. Ha completat la seva formació amb el màster universitari en Investigació  Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania a la Universitat Jaume I de Castelló i la diplomatura en magisteri musical i llengua angles a la URV. Les seves línies de recerca són la musicologia feminista, la pedagogia musica i la innovació educativa.

En l’actualitat compagina la seva tasca docent i investigadora a la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i en una escola d’educació primària i secundària de Barcelona.

 

 

Contacte: marti.torra@natana.cat


Línies de treball

Sexualitat, la infantesa, Antropologia del secret i cultura popular

Graduat l’any 2020 en Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona, i el 2021 amb el màster d’Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona. Des de l’any 2019 fins al 2022 va estar col·laborant amb el Grup de Recerca AFIN de la UAB, on va treballar amb metodologies d’Investigació-Acció Participativa, i amb el que va fer el seu Treball de Final de Màster “Això no es pot dir” La regulació de la sexualitat a través de la comunicació en escoles d’educació primària de Catalunya. Actualment es troba iniciant una tesi al GENI sota el títol de “Sexualitat i infantesa: una aproximació etnogràfica als usos i vivències de la sexualitat dins de centres d’educació en el lleure”.

És membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà des del 2022, i de l’Institut Català d’Antropologia des de gener del 2019, on actualment forma part del grup de treball en Cultura Popular i Conflice, i de Neòfit(A): Grup de Treball d’Investigadors Novells.

 

M. Sevda Tunaboylu

Juan de la Cierva Investigadora del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona


Línies de treball

Refugiats, migració forçada, polítiques d’immigració i asil, la UE i Turquia

Sevda és Doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat de Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la Universitat de Bogazici amb un màster en desenvolupament social per la University College London i un altre en migracions per la Universitat de Pompeu Fabra. Ha realitzat una estada de recerca a la Universitat de Koc i a la Universitat de Maastricht.

El seu doctorat va donar lloc a diversos articles que investigaven el procés de la construcció d’aspiracions migratòries dels refugiats a Grècia i Turquia.

També, va treballar en publicacions acadèmiques d’accés obert, on va editar propostes de recerca, va analitzar les noves tendències en el camp i va desenvolupar estratègies per construir la revista en la direcció correcta apostant per una ciència oberta a tothom.

La investigació actual de Sevda està sent finançada per la formació Juan de la Cierva. La seva activitat investigadora actual inclou la realització d’una sèrie d’articles sobre experiències de nacionals de tercers països amb estatus legal precari en el context de les polítiques d’immigració i asil de la UE.

Responsable de Recerca de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Departament d’Interior de la Generalitat

Contacte: lvalles@gencat.cat


Línies de treball

Cultura policial; Gènere, Igualtat de tracte, Discriminació en el sistema penal i la policia; Formació policial

Lola Vallès té una extensa experiència professional i de recerca aplicada en els àmbits de la policia i la justícia. En la seva activitat investigadora ha estudiat el perfil racial, l’ordre públic i la gestió de conflictes, la formació policial, el comportament de víctimes i supervivents de desastres, qüestions de gènere i igualtat de tracte en l’àmbit policial i la construcció de la identitat dels policies. Així mateix té una llarga trajectòria internacional que inclou la participació en projectes de recerca europeus i en xarxes de recerca i formació policial com ara el CEPOL, l’agència europea de formació de la policia i el FRANCOPOL. Lola Vallès és llicenciada en antropologia i màster en criminologia, disciplines que combina en el seu treball de recerca i actualment està fent el seu doctorat sobre cultura policial. A més té una llarga experiència docent universitària a la UOC i a la Universitat de Barcelona.

Educadora infantil i estudiant del màster d’Antropologia i Etnografia, Universitat de Barcelona

Contacte: mvigomit60@alumnes.ub.edu


Línies de treball

Parentiu i reproducció, cossos i diversitat sexo-genèrica

Professora Assistent. Universidad Alberto Hurtado

Contacte: lvivaldi@uahurtado.cl

Xarxes socials acadèmiques: ORCID, ACADEMIA


Línies de treball

Interrupció voluntària de l’embaràs i objecció de consciència, drets humans, tecnologies reproductives

Lieta Vivaldi Macho és acadèmica feminista, doctora en Sociologia per Goldsmiths, Universitat de Londres, i llicenciada en Sociologia per la London School of Economics and Political Sciences. És advocada i diplomada en Gènere i Violència per la Universitat de Xile. Lieta és actualment Professora Assistent a la Universitat Alberto Hurtado, on dirigeix el Programa de Dret, Gènere i Justícia Social. És consellera de lInstitut Nacional de Drets Humans. La seva investigació se centra en drets humans, drets sexuals i reproductius, sociologia i dret, biopolítica i feminismes. Lieta és també investigadora associada de la Facultat de Dret de la Universitat Diego Portales i de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Xile. És membre del directori de l’Institut Internacional de Filosofia i Estudis Socials, IIPSS (Xile), de l’Associació Xilena d’Advocades Feministes (ABOFEM) i de la Fundació pel Dret a Decidir (Xile).

Investigadora Post-doc a la Universitat de Pàdova

Contacte: giulia.zanini@ub.edu


Línies de treball

Familia, parentesc, medicina reproductiva, religió, gènere, familia i polítiques de salut i ciutadania.

Giulia Zanini (PhD) és una antropòloga mèdica i sociòloga especialitzada en parentesc. Va obtenir el doctorat del European University Institute (EUI). Fou investigadora post-doctoral Marie Curie-Piscopia a la Universitat de Pàdova (Itàlia). Ha participat al projecte (IN) Fercit de la Universitat de l’Egeu (Grècia).

Asistent de Recerca

Contacte: annkathrin.ziegler@ub.edu


Línies de treball

Estudis de gènere i sexualitat en la seva intersecció amb la religió, drets reproductius i treball de camp etnogràfic

Ann-Kathrin Ziegler (MSc) es master en ciències socials per la Universitat d’Amsterdam des de 2016, on va desenvolupar recerca etnogràfica sobre sexualitat i religió a Yogyakarta, Indonèsia. Va fer els seus estudis de grau en antropologia social a la Goethe University de Frankfurt, i va completar el Interdisciplinary Programme in Women and Gender Studies al Cornelia Goethe Centrum de Frankfurt el 2014.

Professora Agragada d’Antropologia

Contacte: silviadezordo@ub.edu

Perfil: UB

Xarxes acadèmiques: RESEARCHGATEORCID


Línies de treball

Gobernança reproductiva, contracepció, interrupció voluntària de l’embaràs i objecció de consciència a Amèrica Llatina i Europa.

Silvia De Zordo (PhD), antropòloga social, és professora agregada de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos de recerca inclouen la governança reproductiva, l’avortament i les desigualtats socials/de gènere a Amèrica Llatina i Europa. És la investigadora principal d’un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciències i Innovació d’Espanya (REPROMOB – PID2020-112692RB-C22) sobre mobilitats relacionades amb l’avortament i l’avortament autogestionat a Europa i Amèrica Llatina: https://afin-barcelona-uab.eu/ca/projectes/repromob/repromob-subprojecte-2 

Del 2016 al 2022 va dirigir un projecte finançat pel Consell Europeu de Recerca (Stg 680004) sobre les barreres per a l’avortament legal i els viatges d’avortament a Europa: https://europeabortionaccessproject.org/. Les seves publicacions inclouen els volums Reproduction and Biopolitics: Ethnographies of Governance, Irrationality and Resistance (ed. amb Milena Marchesi), publicat per Routledge el 2014, i A Fragmented Landscape: Abortion Governance and Protest Logics in Europe (ed. amb Joanna Mishtal i Lorena Anton), publicat per Berghahn Books el 2016. També va coeditar dos números especials: “Re-situating Abortion: Biopolitics, Global Health and Rights in Neo-Liberal Times”, coeditat amb Maya Unnithan i publicat el 2018 a Global Public Health, i “Ansietat demogràfica a l’era del declivi de la ‘fertilitat’”, coeditat amb Diana Marre i Marcin Smietana i publicat el 2022 a Medical Anthropology. 

Col·laboradors internacionals

NOM INSTITUCIÓ ÀMBIT
Claudia Palma Universidad de Costa Rica Antropologia
Ana Pekarek Professional Salta (ARG) Psicologia comunitària
Ana Perez Declercq Universidad de Salta (ARG) Antropologia
Gargi Bhattacharyya University of East London (UK) Sociologia
Caterina Borelli Università Ca’ Foscari (IT) Antropologia
Isabelle Carles Université Libre de Bruxelles (BL) Ciències Socials
Martina Klett-Davies London School of Economics (UK) Sociologia i Geografia
Eleonore Kofman Middlesex University (UK) Sociologia
Mónica Moreno Cambridge University (UK) Sociologia
Fabio Perocco Università Ca’Foscari Venezia (IT) Sociologia
Czarina Wilpert Technische Universität Berlin (AL) Sociologia
Joao de Pina Cabral University of Kent (UK) Antropologia Social
Jeanette Edwards University of Manchester (UK) Antropologia Social
Giulia Colavolpe Severi IAC-LAIOS, EHESS (FR) Antropologia
Francesco Iannuzzi Università di Padova (IT) Sociologia
Oliva López Sánchez UNAM FES Iztacala (MX) Estudis Socioculturals
Matthew Hughey University of Connecticut (US) Sociologia
Luke Stobart Birkbeck College (UK) Economia Política
Elisabetta di Giovanni University of Palermo (IT) Antropologia
Jackie Wagner Washington University in St. Louis (USA) Antropologia

El GENI també compta amb vincles amb diferents institucions en el marc del programa ERASMUS+ Staff Mobility for Training i ofereix suport a diversos doctorands amb beques Fulbright a Espanya.