RECERCA

MORE. Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives

MORE és una iniciativa acadèmica col·laborativa que examina críticament la política de retorns i readmissions de la Unió Europea i el Regne Unit. Aquesta política ha donat com a resultat la reducció de les vies destinades a salvaguardar els drets de les poblacions migrades arreu d’Europa. Les interpretacions cada cop més restrictives de la Directiva de Retorn, juntament amb els esforços per facilitar els retorns i les deportacions, han contribuït a greus violacions dels drets humans. MORE analitza com la dinàmica de la securitització de les fronteres, els interessos econòmics i els imperatius polítics han convergit per promoure i mantenir les polítiques de retorn. La investigació examina les conseqüències d’aquestes polítiques en la vida quotidiana de les persones en situació irregular, les seves famílies, comunitats i la societat europea en general. A més, explora enfocaments alternatius més enllà del retorn que aborden les causes estructurals de la irregularitat i proporcionen solucions dignes.

EXIT. Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach

El projecte EXIT, finançat per la UE en el marc del programa HorizonEurope i coordinat per la UB, explora les dimensions, les causes i les implicacions de les desigualtats socioeconòmiques tant de llarga durada com més recents dins i entre les regions d’un mateix estat. Pretén proposar maneres d’abordar aquestes desigualtats en funció de la seva petjada territorial, analitzant patrons d’estancament social i econòmic en una selecció d’àrees de vuit països d’Europa. La investigació interdisciplinària explorarà com els habitants, les institucions i les organitzacions d’aquestes àrees perceben, experimenten i contraresten les desigualtats des d’una perspectiva interseccional. Això permetrà compartir coneixements i transferir les millors pràctiques entre els estats europeus i les comunitats afectades per tal de reorientar el seu desenvolupament sostenible

 

REPROMOB. Viajar en busca de servicios de aborto: viajes y redes de apoyo para personas embarazadas que buscan servicios de aborto en Europa África del Norte y América Latina

Aquest projecte té com a objectiu investigar la mobilitat reproductiva relacionada amb la cerca de serveis d’interrupció d’embaràs. El projecte explorarà la interconnexió entre governança reproductiva, fronteres i (in)mobilitat i estudiarà com aquestes es basen en, o produeixen, tipus específics d’estratificacions reproductives i interseccions a dues regions del món implicades en el projecte: Europa i Amèrica Llatina. Es tracta d’una investigació innovadora que proporcionarà noves dades sobre el fenomen global creixent de les mobilitats reproductives, que són rellevants no només per a les ciències socials, sinó també des de la perspectiva dels drets de la salut i humans i de la salut pública. El projecte explorarà fenòmens poc estudiats, més específicament les experiències de dones i persones embarassades que viuen a països amb lleis sobre l’avortament restrictives i busquen serveis d’avortament lluny d’on viuen, sobretot a l’estranger, i també la cerca i la provisió de l’avortament a través de la telesalut i la circulació de medicaments. El projecte proporcionarà així una comprensió i teorització més profundes de les mobilitats i la justícia reproductives en contextos específics, particularment en països que s’estan convertint en centres importants per als serveis reproductius, com ara Espanya a Europa i Mèxic a Amèrica Llatina.

El projecte es desenvoluparà al voltant de dues línies de treball, la primera enfocada en viatges reproductius i la segona en (in)mobilitat i pràctiques il·legals: governança reproductiva i xarxes de suport transnacionals. Mentre que la primera tindrà com a objectiu estudiar les mobilitats relacionades amb la cerca de serveis d’avortament, la segona tindrà com a objectiu investigar les barreres legals i socials a l’accés a aquests serveis i les xarxes socials que permeten que les persones les superin, incloent-hi de la telesalut i mitjans il·legals. El segon paquet de treball permetrà investigar el debat jurídic, polític i religiós sobre la salut i els drets reproductius a tots els països implicats i incorporarà les perspectives dels/de les professionals que treballen en els serveis de salut reproductiva que participaran al projecte, així com dels representants d’organitzacions i polítics que donen suport o s’oposen al dret a l’avortament.

L’impacte a llarg termini que la pandèmia de Covid-19 ha tingut a l’accés de les persones als serveis d’avortament, als medicaments per avortar i a la mobilitat seran explorades també.

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar una discussió científica i política seriosa sobre la governança i la justícia reproductiva, la reproducció estratificada i la resistència de les persones a legislacions discriminatòries en diferents contextos geopolítics i socioculturals. El nostre objectiu final és compartir els nostres resultats no només amb personal acadèmic que treballa sobre salut i drets reproductius, sinó també amb totes les institucions principals involucrades al projecte (serveis de salut i organitzacions que treballen sobre drets reproductius), així com amb representants polítics, amb la finalitat de contribuir al debat social i polític sobre la justícia i els drets reproductius a tots els països participants.

INCA. Increase corporate political responsibility and accountability

INCA és un projecte HorizonEurope que investiga l’impacte que tenen les anomenades plataformes digitals en les democràcies i institucions europees. De fet, alhora que promouen el creixement econòmic i les transformacions laborals, aquestes plataformes plantegen reptes als responsables polítics i als ciutadans en relació amb la participació de les persones en els processos de presa de decisions, les desigualtats de la riquesa i l’erosió de la confiança en les institucions públiques. En concret, les anomenades GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) s’estan convertint cada cop més en infraestructures per a l’opinió, l’organització laboral i el debat polític. El seu creixent poder a l’hora de configurar i influir en aquests temes mitjançant el lobbying, les relacions industrials i l’impacte cultural ha obert un ampli debat sobre la manera d’afrontar aquestes transformacions. Si bé les societats europees van créixer a partir de democràcies liberals i institucions amb la seva capacitat de sostenir una economia de mercat coordinada, avui el seu paper sembla reduït a causa de les dificultats per regular el poder corporatiu de les plataformes que s’estenen a través de la política, l’economia i la cultura.

Internacionals:

COME-ON: Analysing and combating online hate speech and gender-based discrimination from an intersectional perspective

COME-ON (2020-2023) és un projecte de recerca nacional de recerca coordinat per l’ESRU i finançat pels Proyectos I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es tracta d’un projecte interdisciplinari de recerca el qual farà servir un enfocament de mètodes mixtos per a enfrontar els discursos d’odi online basats en el gènere, des d’una perspectiva interseccional.

http://geni.ub.edu/es/come-on/

PEARL. Promoting migrant youth participation in decision making processes and democratic life

PEARL és un projecte Erasmus+ KA220 Youth que té com a objectiu donar eines als joves migrants per a utilitzar noves eines per la democracia digital i liderar la seva participació democratica. Alhora PEARL busca millorar la capacitat de les organitzacions sense ànim de lucre i les institucions públiques per promoure la participació dels joves migrants en els processos de presa de decisions i la vida democràtica. Aquest projecte està coordinat per l’organització Agis, note et innove (França).

https://pearlproject.eu/

Women travelling to seek abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women living in countries with ostensibly liberal abortion laws

Starting Grant. European Research Council (ERC). Projecte coordinat per la dra. Sílvia de Zordo i que compta a més amb la participació de dos membres del GENI (2016-2021).

https://europeabortionaccessproject.org/

PROTECT. Exchanging good practices on restorative justice and promoting the victims' rights protection

Projecte ERASMUS+ (2020-2023) d’intercanvi de bones pràctiques de justícia restaurativa, amb organitzacions de cinc països europeus.  Està centrat en la formació i en l’educació, i està relacionat amb els projectes COME-ON i Let’sGoByTalking.

https://protect-erasmusplus.eu/

Let'sGoByTalking. Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice

Justice Programme (JUST) de la Unió Europea. Projecte coordinat per la dra. Olga Jubany (Coordinadora del GENI), amb la participació de diversos membres del GENI (2020-2022).

https://www.letsgobytalking.eu/

SupportVoC. Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime

Justice Programme (JUST). Projecte coordinat per la Dra. Olga Jubany on hi participen a més quatre membres i dos col·laboradors del GENI (2017-2019).

http://www.supportvoc.eu

REACT. Respect and Equality: Acting and Communicating Together

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) de la Unió Europea. Projecte coordinat per la Dra. Olga Jubany (Coordinadora del GENI), amb la participació de dos membres del GENI (2017-2019).

www.reactnohate.eu

La individuación de las relaciones de parentesco. Un estudio antropológico

Proyectos de i+D+i “Retos Investigación”. Projecte coordinat pel dr. Joan Bestard i que compta amb la participació de quatre membres més del GENI (2013-2018).

Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities Across Europe (DIVERCITY)

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Olga Jubany
Investigadors: 2 investigadors
Entitat finançadora: Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) of the European Commission 
Any: 2015-2017

Combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe (CITISPYCE)

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Olga Jubany
Investigadors: Joan Bestard
Entitat finançadora: Unió Europea
Codi de projecte: 320359
Any: 2013-2015

Preventing, Redressing and Inhibiting Hate Speech on the New Media (PRISM) Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Olga Jubany Baucells
Investigadors: 3
Entitat finançadora: Unió Europea
Codi de projecte: JUST/2013/FRAC/AG/6214
Any: 2014-2016

Public understanding of genetics: a cross-cultural and ethnographic study of the new genetics and social identity

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Joan Bestard Camps
Investigadors: 1
Entitat finançadora: Unió Europea
Codi de projecte: QLG7-CT-2001-01668
Any: 2001

 

Nacionals:

Estudio cualitativo de las experiencias y actitudes ante el aborto, su estigmatización y la objeción de conciencia en Cataluña por parte del personal sanitario y de mujeres que se han practicado abortos

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Silvia de Zordo
Investigadors: Investigador responsable: Joan Bestard
Entitat finançadora: Programa post-doctoral Beatriu de Pinós. Generalitat de Catalunya
Codi de projecte: 2011 BP_B 00146
Any: 2013-2015

Nuevos contextos del parentesco: Ideas de reproducción y transmisión en relación a la percepción pública de la Nueva Genética

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Joan Bestard Camps
Investigadors: 5
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència y Tecnologia
Codi de projecte: BSO2003-06148
Any: 2013

Patrimonialització i redefinició de la ruralitat. Nous usos del Patrimoni Local

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Xavier Roigé Ventura
Investigadors: 6
Entitat finançadora: MCNN-Ministerio de Ciencia e Innovación
Codi de projecte: CSO2011-29413
Any: 2012-2014

Estudio comparativo de los modos de religiosidad en tres países católicos europeos

Entitat realitzadora: Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona
Investigador principal: Carles Salazar
Investigadors: Carles Salazar, Joan Bestard
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Codi de projecte: CSO2009-08093
Any: 2010-2012

Famílies d’Avui. Un estudi sobre les noves formes familiars a l’àrea de Barcelona

Entitat realitzadora: GRAPP-UB
Investigador principal: Xavier Roigé i Joan Bestard
Investigadors: Xavier Roigé, Joan Bestard, Elena Maya, Rosa Frasquet
Entitat finançadora: Institut del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC)
Codi de projecte: 2005SGR00579
Any: 2009-2012

Procesos de patrimonialización de la naturaleza y la cultura. Posicionamientos locales y articulaciones globales

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Xavier Roigé Ventura
Investigadors: 6
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Codi de projecte: CSO2008-05065/SOCI
Any: 2009-2011

Adopción internacional: La integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas

Entitat realitzadora: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Investigador principal: Diana Marre Cifola
Investigadors: 2
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Codi de projecte: SEJ2006-15286
Any: 2007

Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in the social and family lives of children and adolescents

Entitat realitzadora: AFIN-UAB/GRAPP-UB
Investigador principal: Diana Marre Cifola
Investigadors: Diana Marre, Joan Bestard
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad
Codi de projecte: CSO2012-39593-C02-00
Any: 2012

Nuevas familias y relaciones de parentesco. Estudio antropológico sobre la evolución de la residencia en el contexto urbano de Barcelona

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Francesc Xavier Roigé Ventura
Investigadors: 7
Entitat finançadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Codi de projecte: SEC96-0992
Any: 1996

Frisones, forfaits i quota lletera. La producció lletera i els seus usos simbòlics al Baridà

Entitat realitzadora: GRAPP-UB
Investigador principal: Camila del Mármol Cartaña
Investigadors: 3
Entitat finançadora: Inventari del Patrimoni Etnológic de Catalunya- Generalitat de Catalunya.
Codi de projecte: 056675
Any: 2009-2011

Antropología del parentesco

Entitat realitzadora: Universitat de Barcelona
Investigador principal: Joan Frigolé Reixach
Investigadors:
Entitat finançadora: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Codi de projecte:
Any: 1991

Les porteries a Barcelona: entre espai públic i espai privat

Entitat realitzadora: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – Casa de Caritat
Investigador principal: Joan Bestard Camps
Investigadors: 8
Entitat finançadora: Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC)
Codi de projecte: 043727
Any: 2002

Experiencing re-bordered Europe. An ethnography of the Upper Susa Valley

Investigador/a que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: May 10, 2024

Nom del doctorand/a: Martina Pascualetto

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Playing the State. The governance of migration from the Spanish asylum reception system

Investigador/a que l’ha dirigida: Montserrat Clua i Fainé i Olga Jubany

Data de lectura: 23 de març de 2023

Nom del doctorand/a: Alèxia Rué Larroya

Universitat on s’ha llegit: Universitat Autònoma de Barcelona

It's not a vacation, it's your life. Priviledged identities, aging experiences, and migration projects of British retirees in the costs of Spain

Investigador/a que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 24 de febrer de 2023

Nom del doctorand/a: Emma Fàbrega Domenech

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

¡Somos territorio! Experiencias, prácticas políticas y luchas por lo común de mujeres mapuche

Investigador/a que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 6 de maig de 2022

Nom del doctorand/a: María Ignacia Ibarra Eliessetch

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Patrones de movimiento corporal en la performance musical. Una aproximación antropológica a las escenas barcelonesas del hardcore punk y la improvisación libre

Investigador/a que l’ha dirigida: Roger Canals; Olga Jubany

Data de lectura: 10 de juliol de 2020

Nom del doctorand/a: Josep Lluís Lancina

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

La metamorfosi de fer-se policia: Anàlisi longitudinal del procés d’incorporació a la policia de Catalunya

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 2019

Nom del doctorand/a: Maria Dolors Valles Port

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

El cos com a mite. Perspectives de gènere en els segles I al IV

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 30 de gener de 2019

Nom del doctorand/a: Anna Castells Alcaraz

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Homes gais majors de 50 anys a Barcelona. Trajectòries de vida, situació social, acció colectiva i treball social.

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Oscar Guasch

Data de lectura: 2017

Nom del doctorand/a: Josep Maria Mesquida González

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Cuidarse para evitar un embarazo; Etnografía sobre el proceso asistencial de las prácticas anticonceptivas en Salta, Argentina

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 2016

Nom del doctorand/a: Ana Maria Perez Declerq

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona 

Mujeres, trafico de drogas y cárcel en Costa Rica: Una etnografia interseccional

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 2015

Nom del doctorand/a: Claudia Palma Campos

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Migración Circular de Trabajadoras Mexicanas en Estados Unidos y Canadá: una aproximación Antropológica Interseccional

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Olga Jubany

Data de lectura: 2010

Nom del doctorand/a: Rosa Lázaro Castellanos

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Percepción de la violencia de pareja en estudiantes de enfermería: Adaptación y validación de una escala

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Assumpta Rigol Cuadra

Data de lectura: Novembre 2014

Nom del doctorand/a: Mª Dolors Burjales Martí

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

El ser gen-ètic. Etnografia de l’experiència de la malaltia hereditària a Barcelona i Los Àngeles

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2016

Nom del doctorand/a: Esther Insa Calderón

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Art públic i producció de localitat

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2015

Nom del doctorand/a: Octavi Rofes Barón

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Alletaments de llarga durada i altres usos de la corporalitat en la criança

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2015

Nom del doctorand/a: Marta Ausona

Universitat a on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y postparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2015

Nom del doctorand/a: Esther Crespo Mirasol

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Intercambio Sexual Anónimo en Espacios Públicos. La práctica del cruising en el parque de Montjuïc, Gavà y Sitges

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps; Oscar Guasch

Data de lectura: 2014

Nom del doctorand/a: José Antonio Langarita Adiego

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Subjetividades y cuerpos gestionados. Un estudio sobre la patologización y medicalización del transgénero.

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2014

Nom del doctorand/a: Jordi Mas Grau

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

The Social and Cultural Effects of Capoeira’s Transnational Circulation in Salvador da Bahia and Barcelona

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 2014

Nom del doctorand/a: Silvia Donoso López

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Transnational Reproduction: Experience of Italian Reproductive Travelers Receiving Donor Gametes and Embryos Abroad

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2013

Nom del doctorand/a: Silvia Donoso López

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

La Familia Lesboparental: ¿Reinvención de la Familia?

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2013

Nom del doctorand/a: Silvia Donoso López

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesi:

● DONOSO, S. (2013), ”Superando la unicidad de la madre: la familia lesboparental”, en Bestard et alia (Coord.) Maternidades, procreación y crianza en transformación (Ed. Bellaterra)

● DONOSO, S. (2006), “Maternidad lésbica: reconocimiento y soporte en el ámbito de las relaciones familiares”, en Familias de ayer, ayer de hoy: continuidades y cambios en Cataluña, Barcelona: Icaria.

● DONOSO, S. (2002), “Epílogo: La familia lésbica”, en G. Herdt & B. Koff, Gestión familiar de la homosexualidad, Barcelona: Edicions Bellaterra.

● DONOSO, S. (1998), “L’estat legal de les famílies homosexuals: reinventar la família ‘fora de la llei”, en Antropologia del Parentiu: La diversitat cultural de les relacions familiars, Barcelona: Icaria-ICA.

● DONOSO, S. (2002), “Generando nuevas formas de familia: la familia lésbica”, en Orientaciones, Madrid (número de diciembre-2002).

Transnational Reproduction: Experience of Italian Reproductive Travelers Receiving Donor Gametes and Embryos Abroad

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2013

Nom del doctorand/a: Zanini, Giulia

Universitat on s’ha llegit: European University Institute (Firenze, It.)

● Zanini, G. (2013) “Neither gametes nor children. Italian prospective parents and the variable meaning of donor embryos”, Tecnoscienza, Italian Journal of Science and Technologies Studies, 4, 1: 87-110

● Zanini, G., Raffaetà R., Krause, K. and Alex, G., (2013) Transnational medical spaces: Opportunities and restrictions, Max Plank Institute Working Paper, WP 13-16 ● http://www.mmg.mpg.de/?id=1300

● Zanini, G., (2011). “Abandoned by the State, betrayed by the Church: Italian experiences of cross- border reproductive care”, Reproductive BioMedicine Online, 23, 5: 565-572.

● Zanini, G. (2008) “Regulating assisted procreation: the Italian case” in quaderns~e Rivista de l’Institut Català d’Antropologia, 12, 2. http://www.antropologia.cat/quaderns_e

● Raffaetà, R., Krause, K., Zanini, G. and Alex, G., (in press) “Transnational medical pluralism” in Hörbst, V., Schirripa, P. and Gerrets, R. (eds) Medical pluralism revisited: Medical Anthropological Engagements with Diversity.

● Zanini, G., (2013), “Riproduzione transnazionale: single e coppie omosessuali in viaggio verso la  genitorialità” in Lombardi, Lia and de Zordo, Silvia (sous la direction de) La Procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Corpi, generi e tecnologie, Milano, Franco Angeli: 167- 177.

Sistemas Médicos de Salud y Tradicionales en Zapopan

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 10/12/2012

Nom del doctorand/a: Alcañiz Rodríguez, Berta

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesis:

● Alcañiz, B. (2014) “Cultura médica y sociedad tradicional”. Ponencia en las II JORNADAS DE ANTROPÓLOGOS CATALANES EN MÉXICO Mérida, México 27-28 marzo 2014.

Circulation of Russian Children: Case Study of International Adoption from Spain to Russia

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2011

Nom del doctorand/a: Liliya Khabibullina

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesis:

● Khabibullina, Lilia (2009) International Adoption in Russia: “Market,” “Children for Organs,” and “Precious” or “Bad” Genes Marre, Diana & Laura Briggs, eds. Global Inequalities and the Circulation of Children. Nueva York: New York University Press, p174-189.

Les formes de convivència de les persones amb discapacitat intel·lectual: La inclusió social com a construcció d”una identitat valorada

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 2011

Nom del doctorand/a: Assumpta Rigol

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesi:

● Rigol, A (2013) “Maternidad y discapacidad intelectual: La deconstrucción de la otredad”. En López, C., Marre, D. y Bestard J., ed. Maternidades, procreación y crianza en transformación. Barcelona: Bellaterra. Pp.: 219-245.ISBN: 13:9788472906402

● Rigol, A (2012) “Percepción social de la discapacidad intelectual en la literatura y el cine”. PRESENCIA. Revista de Enfermería de Salud Mental. Vol.8 Nº: 15 Pg. 1-5..2012 ESPANYA ISSN:1885-0219

Pasados locales, políticas globales. Los procesos de patrimonialización en un valle del Pirineo catalán

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Frigolé Reixach

Data de lectura: 2010

Nom del doctorand/a: Camila del Mármol Cartañá

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesi:

● Mármol, C. del (2012) Pasados locales, políticas globales. Procesos de patrimonialización en un valle del Pirineo catalán. Germanias (AVA), Valencia.

● Mármol, C. del (2012) “Weekend Trips: Second homes and new social realities in the Catalan Pyrenees”. In Horakova, Hana ; Boscoboinik, Andrea (eds) Transformation of rural communities in Europe: from production to consumption. Lit Verlag, Zürich. Pp.: 49-62.

● Mármol, Camila del (en premsa) “Through Other Times: The Politics of Heritage and the Past in the Catalan Pyrenees”. En Picard, D. and Di Giovine, Michael (eds) Tourism and the Power of Otherness: Seduction of Difference. Channel View Publications, Bristol.

● Mármol, C. del (2010) “Heritagization processes an public policies in the Alt Urgell (Catalan Pyrenees)”. En Roigé, X.; Frigolé J. (eds.) Constructing cultural and natural heritage. Parks, museums and rural heritage. ICRPC Llibres (4), Girona. Pp: 141-158.

Identitat, cos i parentiu en el context de la infertilitat i la reproducció assistida

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 28/01/2009

Nom del doctorand/a: Carme Fitó

Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions a partir de la tesi:

● Fitó, C. (2010), Identidad, cuerpo y parentesco, Bellaterra, Barcelona.

● Fitó, C. (2013), “Maternidad y paternidad mediante donación de gametos”, dins Maternidades , procreación y crianza en transformación, Carmen López Mateu; Diana Marre i Joan Bestard, (eds.), Bellaterra, Barcelona.

Implicacions socials i culturals de la preservació de la fertilitat en la pacient oncològica

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 10/11/2009

Nom del doctorand/a: Elena Castillo

Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions derivades de la tesi:

● Callejo, J; Castillo, E; Lailla, J.Mª,Trasplante de tejido ovárico, a Tratado de Enfermería de la Reproducción Humana.. Sociedad Española de Fertilidad. Ed.Médica Panamericana. Madrid, 2008.

● Castillo, E; Bestard, J., Visión antropológica, en Preservación de la Fertilidad en la paciente oncológica, Ed. Glosa. Barcelona, 2009.

● Castillo, E, Análisis antropológico de la preservación de la fertilidad en el paciente oncológico, en Maternidades, Procreación y Crianza en Transformación. C.López, D.Marre y J.Bestard. Pgs. 39-56. Editorial Bellaterra. Barcelona 2013.

● E. Castillo. ,Implicaciones sociales y culturales de la preservación de la fertilidad en la paciente oncológica. Actualidad y controversias en ginecología. La opinión de los expertos, 2010: 17(53): 17-19.

Protecció a la infància: un estudi sobre l'acolliment

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 10/01/2010

Nom del doctorand/a: Carme López Mateu

Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions derivades de la tesi:

● López, C. Bestard, J. Marre, D. (2013) Maternidades, procreación y crianza en transformación. Barcelona: Bellaterra.

● López, C (2013) “Reflexiones en torno a las categorias y terminologias del parentesco en el acogimiento familiar y residencial” en López, C. Bestard, J. Marre, D. Maternidades, procreación y crianza en transformación. Barcelona: Bellaterra

● López, C. (2009). Newsletter, AFIN ¿Cuidar o educar?. Una mirada sobre el acogimiento familiar y residencial. Número 10 diciembre. ISSN 2013-2956

● Arrandis, J. López, C. (2012). Newsletter AFIN “Acogimiento, don y reciprocidad”. Número 43, Octubre. ISSN 2013-2956

Embarazo por defecto. Impacto sociocultural de la interrupción del embarazo en las mujeres

Investigador/a membre del grup que l’ha dirigida: Joan Bestard Camps

Data de lectura: 08/06/2009

Nom del doctorand/a: Martínez Morant, Mara Encarnación

Universitat on s’ha llegit: Universitat de Barcelona

Publicacions derivades de de la tesi:

● Martínez Morant, M, . “Experimentar el embarazo y el aborto” a Maternidades, procreación y crianza en transformación. Pàgines (inicial-final): 97-121 – Editorial Bellaterra – ISBN: 978-84-7290-640-2 – Any: 2013

● Martínez Morant, M. (2011) “Reflexionando en torno a la maternidad y el aborto Pàgines (inicial-final): 1-20 –Editorial: Adopciones, Familias, Infancias (AFIN) newsletter, núm. 30 – http://www.afin.org.es/ – ISSN: 2013-2956

● Martínez Morant, M ,Women, abortion, migration and political, medical and religious discourses in Catalonia (Spain).Pàgines (inicial-final): 1-16 Editorial: Center for Women Policy Studies. Reproductive Laws fort he Twenty First Century Papers. (online) newsletter.