Publicació a El Periódico de Catalunya

“El coronavirus preludia un aumento de los divorcios”

Rosa María Frasquet, membre del GENI, ha estat entrevistada per un article a El Periódico en què va tractar els efectes del confinament pel COVID-19 pel que fa a la convivència domèstica i a la situació de les dones. A l’entrevista va parlar sobre les conseqüències de la situació actual per a les dones amb relació a la distribució de les tasques domèstiques i a la visibilitat d’una bretxa de gènere agreujada.

La situació actual, però, té segons Rosa Frasquet una dimensió positiva, atès que aquesta bretxa hi és més visible i està provocant debats sobre la responsabilitat, la convivència i la desigualtat. L’antropòloga ha reivindicat la necessitat de comprendre la dimensió social i col·lectiva envers la conciliació, proposant-hi mesures com ara la renda bàsica o permisos retribuïts.

Podeu llegir-ne més al web d’El Periódico.