I Congrés Català d’Antropologia

Els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer des del GENI participarem al I Congrés Català d’Antropologia amb l’organització del Simposi 16, que tindrà lloc el dia 30 entre les 12h i les 18h, al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

Podeu consultar el programa aquí: https://coca2020.imf.csic.es/sites/default/files/documents/Programa_CoCA_complet.pdf

Nous imaginaris sobre els processos d’identificació i opressió. Problematitzacions i aproximacions crítiques al gènere, la identitat i la diversitat. 

Una de les principals contribucions de l’antropologia al saber i les formes d’entendre la realitat és la capacitat de problematitzar i desuniversalitzar, tant a nivell empíric com conceptual, els postulats i categories que conformen els universos sòcio-culturals de les societats occidentals. Tanmateix, en la nostra pràctica antropològica sovint reproduïm de forma acrítica aquestes categories quan tractem d’entendre i d’analitzar el món que ens envolta. Des del reconeixement d’aquesta contradicció, es proposa un panell on es problematitzin -i es repensin els límits- de tres dels eixos conceptuals i metodològics de l’antropologia: el gènere, la identitat i la diversitat. Aquesta tasca crítica es basarà en la tradició etnogràfica de l’antropologia i el paradigma interseccional. Aquests panells s’interessen doncs per les aportacions teòriques i etnogràfiques que serveixin per mostrar els límits de les categoritzacions hegemòniques sobre el gènere, la identitat i la diversitat, i també per aquelles reflexions critiques sobre com la pròpia disciplina antropològica pot arribar a (re)produir hegemonies i desigualtats. D’entre les temàtiques que hi tenen cabuda, destaquen les crítiques a la producció acadèmica occidental, qüestionant la forma en què el saber antropològic perpetua el sistema colonial eurocèntric de dominació política, econòmica, epistèmica i social. Així mateix, interessa mostrar els límits de les categories i polítiques hegemòniques relatives a les identitats i expressions sexo-genèriques no normatives. També les aproximacions crítiques a les conceptualitzacions i dispositius sobre les mobilitats humanes i la gestió dels fenòmens migratoris.

El simposi s’ha dividit en dues taules, que responen als diferents interessos temàtics de les comunicacions presentades:

Taula A. Aproximacions crítiques als processos de construcció identitària i a la mirada antropològica des d’una perspectiva interseccional i decolonial (12h-14h)

Cèlia Premat (Universitat de Barcelona) L’espai educatiu: entre les expectatives, les tensions i les diversitats en la construcció identitària dels adolescents i joves

Jordi A. López Lillo (Universidad Nacional de Córdoba) La identitat dels altres: crítica pràctiva a l’antiteoria militant

Cristina Rodríguez Reche (Universitat Autònoma de Barcelona) Hijas de uniones mixtas con padre/madre inmigrante de origen magrebí en Barcelona y Granada: identidad, mixticidad, género y alcance del estigma de musulmaneidad

Paula Durán Monfort, Araceli Muñoz Garcia, Claudia Rocío Magaña González, Violeta Quiroga Raimúndez (Universitat de Barcelona) Des-problematizando las migraciones desde los movimientos sociales: reflexiones en torno a una investigación colaborativa en Barcelona

Jonatan Kurzwelly (Free State University/Universitat Autònoma de Barcelona) El encanto del esencialismo. Reflexiones teóricas sobre la vida de Muhammad Elvis Ngnum

Luis Flávio Almeida Luz (Universitat Rovira i Virgili URV) Genealogía metafórica de la sociedad de riesgo

Rosa Lázaro Castellanos, Maria Ignacia Ibarra (Universitat de Barcelona) Análisis crítico de la producción académica occidental: hacia una antropología implicada y comprometida

Fabiola Marcinelli, Emma Fàbrega (Universitat de Barcelona) Moverse para ser. Identidad y nuevos imaginarios de valores en la experiencia de nómadas digitales y jubilados expatriados

 

Taula B. Problematitzacions de normativitats, categories i polítiques hegemòniques relatives a les construccions, expressions i opressions sexo-genèriques (16h-18h)

Mikel Aramburu (Universitat de Barcelona) Discurso autobiográfico, subjetividad de clase y experiencia LGBTI. Entre la redistribución y el reconocimiento.

Arantxa Grau Muñoz, Aina Faus Bertomeu (Universitat de València) Saltem-nos la primera cita de cafè: Apps de contactes, processos d’erotització, configuració i negociació de les sexualitats on-line

Eduardo Lizardo, Oscar Guasch (Universitat de Barcelona) Masculinidades e identidades en ocupaciones sexuales entre varones

Jordi Mas Grau, Alèxia Rué, Malin Roiha (Universitat de Barcelona) Hegemonías sexo-genéricas en los sistemas de asilo y protección social. El caso de las personas refugiadas LGTB

Núria Sadurní Balcells, Jose Antonio Langarita Adiego (Universitat de Girona) Apuntes para pensar la construcción del Estado penal entorno al sexo y género